Partners

Share

Laten zien hoe je kan samenwerken, door het te doen.

Voor Partners

Met alleen investeren komen we er niet! SIF-R bouwt actief mee aan een versterkend impact ecosysteem van sociale ondernemers en partners in Rotterdam om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en innovatieve systeemveranderingen samen in gang te zetten. Het fonds heeft om die reden een aantal structurele partners die onmisbaar zijn in het Rotterdamse speelveld en bijdragen aan het succesvol realiseren van onze (gezamenlijke) doelstellingen.

Partnerships op Programma's

Rotterdam Impact Coalitie

In Rotterdam is er een sterke traditie aanwezig om gezamenlijk problemen in de stad op te lossen

Michiel van Keulen, Programmaleider @Voor Goed

In 2019 is SIF-Rotterdam opgezet als onderdeel van het samenwerkingsverband Rotterdam Impact Coalitie, in aanvulling op de Gemeente Rotterdam. Samen omarmen we sociaal ondernemerschap en zetten het in om de grote maatschappelijke uitdagingen in de stad aan te pakken. Want wij geloven dat een socialere economie de oplossing kan zijn voor de grote uitdagingen van onze stad. De coalitie werkt samen langs 3 lijnen:

  1. Impact ondernemerschap een norm maken in de stad
  2. Rotterdammers naar vermogen mee laten doen op de arbeidsmarkt
  3. Bijdragen aan de transformatie naar een betekeniseconomie

Iedere organisatie doet dat op haar eigen manier en vult elkaar hierop aan. Klik door op de onderstaande logo's en lees meer!

Ben je benieuwd naar rest van onze samenwerkingen en netwerk?

Vind de rest van onze betrokken partners bij de programma's!

Landelijke Partnerships

City Deal Impact Ondernemen

De City Deal Impact Ondernemen wil een ecosysteem creëren waarin impact ondernemen het hart van elke organisatie in Nederland vormt.

City Deal Impact Ondernemen bouwt aan een netwerk van overheden, financiers, kennisstellingen en ondernemers om landelijke obstakels voor sociale ondernemers en initiatieven te verminderen. Ondertussen zijn meer dan 80 partners aangesloten. Samen experimenteren we en leren we van de praktijk.

Partnerships met het Rotterdamse bedrijfsleven

Rabobank Rotterdam

Rabobank Rotterdam is in 2020 partner geworden van SIF-R. Wij dragen vanuit ons coöperatief dividend bij aan het onderdeel Technical assistance, waarmee sociaal ondernemers maatwerksteun krijgen om investeringsgereed te worden. SIF-R kreeg alle neuzen in de stad dezelfde kant op, dat lukte niet eerder in Rotterdam.

Ronald van Raaij, Directeur Bedrijven Rabobank Rotterdam

"We bleven te veel los van elkaar dezelfde ondernemingen steunen en dezelfde impact nastreven. Vandaar dat het prijzenswaardig is dat SIF-R vanuit het concept ‘place based’ de neuzen wel dezelfde kant uit krijgt en in 2020 al eerste concrete stappen heeft gezet. Er zijn technical assistance middelen verstrekt, er is een eerste prestatiecontract en zicht op een tweede prestatiecontract. Er is een aanzienlijke dealflow met ondernemingen en bovenal een heldere ambitie. 2020 was een startjaar. Ik kijk uit naar de doorontwikkeling in de komende jaren."

Nationale Nederlanden

SIF-R heeft ook donaties ontvangen van Nationale Nederlanden bij de start van het fonds. Dit geld is bedoeld om ondernemingen ‘investeringsklaar’ te maken. Middels het partnership biedt Nationale Nederlanden tevens hun eigen marketing, hr en finance experts aan, voor ondersteuning van de sociale ondernemingen die door SIFR worden voorgedragen.

AF Advisors

AF Advisors is een toonaangevend consultancykantoor gericht op de vermogensbeheerindustrie en ondersteunt sinds 2008 vermogensbeheerders, asset owners en serviceproviders door diepgaande sectorkennis en expertise te combineren met een praktische, multidisciplinaire aanpak.

"We bieden diensten aan op de volgende onderwerpen: Investment Consultancy, Organisational Consultancy, Regulatory Consultancy en Structuring. De specifieke ervaring en expertise stelt ons in staat om klanten te ondersteunen bij een breed scala aan uitdagingen, waaronder strategische, tactische en operationele projecten. We hebben ruime ervaring in de beleggingssector en zetten deze in bij onze advieswerkzaamheden. Na deze advieswerkzaamheden stropen we ook de mouwen op om de klus te klaren."

"De samenwerking tussen SIF-R en AF Advisors uit zich in de vorm van extra ondersteuning bij het managen van de huidige investeringsportefeuille en het waarderen van nieuwe ondernemingen. Daarom versterk ik het investment team van SIF-R namens AF Advisors!"