Een Rotterdam
waar iedereen
meedoet en meetelt

Onze impact

Het Social Impact Fonds Rotterdam is een place based impact investeringsfonds. Door te investeren in sociaal ondernemerschap wordt substantiële verbetering nagestreefd op van enkele van de hardnekkigste opgaven van de stad.

Ondersteuning
op leefgebieden
Toegang tot werk
voor alle Rotterdammers
Banen in
kanssectoren

Social Impact Fonds
Rotterdam voor

Ben jij een investeerder, ondernemer of zoek je naar een samenwerkingspartner?

Ondernemers

“We willen, en moeten, ons geld verdienen als ondernemers. Maar impact maken moet te allen tijden centraal staan. SIF-R helpt ons juist om die balans te bewaken.” Dwight Krolis, Flexcraft Young UP

Investeerders

“Zo creëren we dubbele maatschappelijke impact voor de regio Rotterdam, want naast ons geefgeld kunnen we ook ons vermogen inzetten voor maatschappelijke impact en daarnaast onze financiële vermogensdoelstellingen blijven realiseren.” Aureel van Wersch, Sint Laurensfonds

Partners

"Ik geloof in maatschappelijke coalities die zich gezamenlijk richten op maatschappelijke vraagstukken. Als overheid kunnen we niet alleen en we hebben andere partners nodig. Dan kan het gaan om innovatieve ideeën, het leveren van een concrete bijdrage of om alternatieve financieringsvormen." Ruud Bakker, Gemeente Rotterdam

Nieuws

Blijf op de hoogte van SIF-R's laatste ontwikkelingen.

26 / 4 / 2024
Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R) investeert in TommyTomato
TommyTomato levert groentelunches op basisscholen en doet dit met een heldere missie: van alle kinderen groente-eters voor het leven maken. Om dat waar te maken heeft […]
8 / 2 / 2024
Infographic Q4 '23
SIF-R brengt ieder kwartaal een rapportage uit over de voortgang en ontwikkelingen binnen het fonds. In deze infographic is alle inhoudelijke informatie te vinden over […]
13 / 11 / 2023
Infographic Q3 '23
SIF-R brengt ieder kwartaal een rapportage uit over de voortgang en ontwikkelingen binnen het fonds. In deze infographic is alle inhoudelijke informatie te vinden over […]

Programma's

SIF-R initieert meerjarige strategieën om ondernemingen financieel krachtiger te maken en structurele blokkades in de weg naar duurzame impact te verminderen.

Meer over programma's

Prestatiecontracten

Een innovatief instrument waarmee sociale ondernemers een financiële vergoeding ontvangen voor hun gerealiseerde sociale impact!

Strategie op Financiën & Schuldhulp

Rotterdam kent 51.000 huishoudens met (een kans op) problematische schulden en deze groep wordt ieder jaar groter. De Kredietbank Rotterdam heeft de capaciteit om jaarlijks ongeveer 2.500 huishoudens te ondersteunen met schuldbemiddeling of -sanering. Ook is een groep schuldenaren (‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’) die zich niet bij de gemeente meldt voor schuldhulp. Additionele schuldhulpverlening is dus hard nodig. Onze aanpak is in drievoud:

Werk in de Wijk

Méér welvaart naar de wijk!

Succesvol Sociaal Naar Rotterdam

Sociale ondernemingen met een bewezen trackrecord, aanvullend op het Rotterdamse ecosysteem van ondernemers en sectoren, nodigen we uit om zich uit te breiden naar Rotterdam.

Prestatiecontract Schuldhulp

Iedere sociale ondernemer die zijn werknemers duurzaam uit de schulden helpt kan een financiële vergoeding vanuit het prestatiecontract schuldhulp ontvangen.

Prestatiecontract Werk

Het Prestatiecontract Werk is een initiatief van de Rotterdam Impact Coalitie in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, en wordt uitgevoerd door Voor Goed en SIF-R. Iedere sociale ondernemer die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst neemt ontvangt een financiële vergoeding vanuit de Gemeente.

Portfolio

De investeringen van Social Impact Fonds Rotterdam op een rijtje.

Portfolio onderneming
TommyTomato
Portfolio onderneming
Wrokko
Portfolio onderneming
Seev

Team

Maak kennis met ons interdisciplinaire team.