Prestatiecontracten

Share

Een prestatiebeloning voor wie kan laten zien dat ze Rotterdam écht verder helpen. 

Samen met onze partners van de Rotterdam Impact Coalitie hebben we een instrument ontwikkeld waarmee sociale ondernemers een financiële vergoeding ontvangen voor hun gerealiseerde sociale impact!  Zo wordt er niet betaald voor inspanning, maar voor daadwerkelijk maatschappelijk resultaat!

Prestatiecontract Werk

Voor alle Rotterdamse sociale ondernemers die hun werknemers aantoonbaar minimaal 12 maanden duurzaam aan het werk helpen.

Prestatiecontract Schuldhulp

Voor alle Rotterdamse sociale ondernemers die hun werknemers aantoonbaar duurzaam uit de schulden helpen.

Innovatie voor Impact Ondernemers in Rotterdam

Een lange termijn prestatiebijdrage kan de penibele financiële situatie van veel sociale ondernemers oplossen. De zwakke financiële situatie, belemmert vaak succes en verdere groei. Een additionele inkomstenbron bij realisatie van impact vanuit de Gemeente Rotterdam, voor hen die impact maken en Rotterdam verder helpen! Zo kan de businesscase van vele ondernemers versterkt worden en wordt er richting een systeem bewogen, waar ondernemers gecompenseerd worden voor hun sociale resultaten.

Ik sta volledig achter het idee van een prestatieverplichting, in plaats van een inspanningsverplichting. Dan worden we dus betaald voor het werkelijke effect wat we hebben en kunnen we ons in kwaliteit onderscheiden van andere trajecten die werkfit maken!

Hilal Makhoukhi (Current Werkt)

De impact die sociale ondernemers maken is veelvoud en van uiterst belang voor onze stad. Door hun deelnemers duurzaam aan werk te helpen, gaat de arbeidsparticipatie in de stad omhoog. Ook ondersteunen zij deelnemers in het oplossen van schulden en verkrijgen van zelfvertrouwen, eigenwaarde en stabiliteit. Kortom, mensen krijgen weer perspectief! Daardoor wordt participeren op alle andere vlakken van de maatschappij ook weer mogelijk. Het lastige is dat de sociale winst van een onderneming vaak financieel uit te drukken is in een kostenbesparing voor de overheid – bijvoorbeeld omdat minder mensen een bijstandsuitkering aanvragen.

Sociale ondernemers hebben tevens vaak een lastig businessmodel. Hun product of dienst concurreert op de markt, en daarnaast hebben ze een doelgroep in dienst die meer aandacht nodig heeft. Hier komen extra inzet en kosten bij kijken voor de ondernemer. Juist de kracht van vele Rotterdamse sociale ondernemers is, dat zij een uiterst sterk netwerk hebben in de wijk en binnen hun doelgroep. Voorheen waren zij voor hun instroom afhankelijk van de gemeente, maar door het prestatiecontract zijn ze dat niet meer.

Meer weten over prestatiefinanciering? Bekijk deze webinar van City Deal Impact Ondernemen!