Prestatiecontract Werk

Share

Een prestatiebeloning voor wie kan laten zien dat ze Rotterdam écht verder helpen

Het Prestatiecontract Werk is een initiatief van de Rotterdam Impact Coalitie in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, en wordt uitgevoerd door Voor Goed en SIF-R. Iedere sociale ondernemer die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst neemt ontvangt een financiële vergoeding vanuit de Gemeente.

In 2021 zijn we gestart met de eerste fase. Het prestatiecontract is voornamelijk in het leven geroepen om sociale ondernemers te compenseren voor de extra begeleiding die nodig is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Wel is het van belang dat de onderneming voldoet aan de voorwaarden en definitie ‘sociale ondernemer’ die de Gemeente Rotterdam hanteert. De werknemer moet minimaal 12 maanden werkzaam zijn bij de onderneming voordat de ondernemer recht heeft of de compensatie. De hoogte van de vergoeding is tevens afhankelijk van hoelang de werknemer daarvoor een bijstandsuitkering ontving (zie afbeeldingen).

Opgericht in samenwerking met de Rotterdam Impact Coalitie:

Deze ondernemingen hebben het prestatiecontract al getekend: