Visie

Share

Waarom doen we wat we doen?

Alle thema’s van het Social Impact Fonds Rotterdam vergen een lange termijnaanpak. De werkloosheid in Rotterdam is dermate groot; in een paar jaar realiseer je als ondernemer te weinig. Armoede is niet opgelost in enkele jaren; daar is 10 tot 20 jaar continue inzet op nodig. Gelukkig is Rotterdam rijk aan sociale ondernemers die zich elke dag inzetten om impact te realiseren.

Naar onze visie verdienen ondernemingen die het verschil kunnen maken op deze thema’s een duurzaam verdienmodel. Zo kunnen zij langjarig hun werk kunnen doen in de stad en impact maken. Alleen op deze manier bouwen we samen aan een netwerk van sociaal ondernemerschap waarmee we op stadsniveau echt een verschil kunnen maken. Binnen SIFR is zowel kennis over de inhoudelijke vraagstukken, als investerings- en ondernemingskennis aanwezig. Om maximale impact te kunnen realiseren op de uitdagingen, is het nodig dat inhoudelijke kennis over de problematiek en investeringskennis hand in hand gaan. Alleen door inhoudelijke vraagstukken volledig te ontleden en van daaruit, vanuit een investeringsbril, naar mogelijke investeringsstrategieën te kijken, wordt het mogelijk om initiatieven en organisaties om te bouwen naar duurzame ondernemingen. Dat doen we niet voor maximale financiële impact, maar juist voor maximale maatschappelijke impact.  

Meer weten over onze motivatie en missie?  

Wil je meer weten over onze aanpak?