Impact & Strategie

Share

Een investeerder waarbij impact en rendement maken naast elkaar staan.

SIF-Rotterdam is een investeerder met impactoogmerk, die bewust investeert om sociale impact te behalen. Investeren gaat dus gepaard met een bredere blik gericht op waarde en niet puur op financieel rendement.

Onze investeringsstrategie gaat hand in hand met onze verandertheorie. Dit impactmodel is opgesteld in samenwerking met Avance Impact en Impact Centre Erasmus (ICE). Aan de hand van deze kaders toetst SIF-Rotterdam haar werk en investeringen.

Een stad waar iedere Rotterdammer meetelt en meedoet.

Dat begint bij werk voor iedereen.

Werk heeft een bewezen sneeuwbaleffect op iemands leven: het geeft mensen inkomen, perspectief, ritme en voldoening. Andersom leidt het gebrek aan werk voor vele mensen tot het terugvallen in de bijstand en een vicieuze cirkel waar men zich moeilijk weer uit worstelt. Daarom legt SIF-Rotterdam haar primaire focus op investeringen die bijdragen aan werkgelegenheid en een inclusievere arbeidsmarkt. Zo zorgen wij dat iedere Rotterdammer aan het werk kan.

Gelukkig is de stad rijk aan sociale ondernemers die mensen met afstand tot en binnen de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar duurzaam werk. Met een investering kunnen zij hun financiële businesscase versterken, hun onderneming laten groeien en dus méér mensen helpen.

Kortom, duurzame impact!

Naast het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, investeren wij ook in ondernemingen die bijdragen aan het verminderen van structurele blokkades in andere leefgebieden, die men ervan weerhoudt duurzaam te kunnen werken. Denk aan het tegengaan van armoede en schulden, het stimuleren van kansgelijkheid door onderwijs en opleiding, huisvestingsmogelijkheden en goede gezondheid.

SIF-Rotterdam investeert tevens in ondernemingen in de meest kwetsbare wijken in Rotterdam. Of in sociale ondernemingen die focussen op de meest kwetsbare doelgroepen. Wanneer SIF-R in de kwetsbare wijken of voor de kwetsbare doelgroepen geen goede investeringen kan vinden (ergo: onvoldoende sociale ondernemers met impact) in de stad, dan zoeken wij buiten Rotterdam naar sociaal ondernemers die een interventie hebben, die in Rotterdam van meerwaarde kan zijn. Door inspiratie en succesverhalen van sociale ondernemingen, starten we een beweging om bestaande bedrijven in Rotterdam ook socialer te maken.

Impact meten

SIF-R meet met de ondernemingen waarin zij investeert, de impact die zij hebben op hun doelgroep en de Rotterdamse samenleving.

Het is van groot belang om de effecten van ieders interventies te meten, omdat we dan weten hoe sociale ondernemers bijdragen aan de stad. Andersom kan het meten van impact de sociale ondernemers ook helpen in het vinden van focus, de juiste aansturing en klanten. De sociale ondernemers rapporteren per kwartaal over de resultaten van hun activiteiten.

Infographic Q2 '22
Ieder kwartaal brengt SIFR een rapportage uit. In deze infographic is alle inhoudelijke informatie te vinden over SIFR en de ontwikkelingen van het tweede kwartaal van 2022.
Impact Rapportage 2021
In alle ontwikkelingen in 2021 zien we de kracht van de stad en van de opgebouwde samenwerkingen.
Impact boekhouding op orde
Elke dag werken we hard om samen een verschil te maken voor onze stad en alle Rotterdammers die er wonen.

We onderkennen dat het Social Impact Fonds Rotterdam een pioniersrol heeft in het realiseren van impact middels investeringen in sociale ondernemingen. De mate waarin impact wordt gerealiseerd is mede afhankelijk van de sociale investeringsmogelijkheden die zich voordoen in de regio Rotterdam. Het succes van het impact raamwerk is dan ook met name ingegeven door wat we ervan gaan leren en kunnen vertalen naar toekomstige investeringsstrategieën.