Interview Marc Pieterse

Share

Werkloosheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is één van de grote vraagstukken van onze stad. De gemeente Rotterdam kan dat niet alleen oplossen. Sociaal ondernemerschap is sterk in opkomst en kan hier een enorme aanvullende bijdrage leveren. De juiste begeleiding voor de doelgroep is van cruciaal belang, maar brengt vaak wel extra kosten met zich mee. Voor Goed en Social Impact Fonds Rotterdam zijn samen met de Gemeente Rotterdam een pilot gestart waarin sociale ondernemers worden beloond voor de impact die zij maken. Maar, hoe werkt dat nou precies? En, hoe kan een prestatiebijdrage de onderneming verder helpen? Wij gaan in gesprek met Marc Pieterse van The Young Digitals. Zij zijn één van de zeven ondernemingen, die als eerste het prestatiecontract hebben ondertekend.

Hi Marc! Vertel, wat voor een soort onderneming is The Young Digitals en met welke doelgroep werken jullie?

The Young Digitals is een sociale onderneming, die jonge mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpt én tegelijk bedrijven ondersteunt in hun online marketing. Het is onze missie om deze jongeren te trainen, waardevolle werkervaring te geven en te begeleiden naar een baan als online marketeer: een baan met toekomstperspectief. Op het moment is hier enorm veel behoefte aan vanuit verschillende organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd zie je – en niet alleen in Rotterdam – steeds meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel problematiek rondom jeugdzorg. Steeds meer jongeren hebben schulden en – mede door de coronacrisis – neemt het aantal jongeren met psychische problemen toe. Terwijl juist in deze doelgroep heel veel talent aanwezig is. Jongeren groeien op in een digitale wereld en ademen sociale media. Zij weten exact hoe de digitale wereld werkt. Met de juiste training en begeleiding kunnen we hier professionals van maken!

Hoe ziet het leertraject eruit? En waar vinden de jongeren vervolgens een baan?

Stap 1 is een training van 10 weken bij ons in Hillevliet, Rotterdam Zuid. In deze training leren ze de basis van online marketing en bezoeken ze wekelijks een ander Rotterdams bedrijf, waarvoor ze een concrete opdracht maken. Aan het einde van de training kennen de jongeren de basis van het vak en krijgen ze een certificaat van The Young Digitals. Bij stap 2 wordt er via ons een baan aangeboden als Junior Digital Marketeer, waarbij ze worden ingezet bij bedrijven en organisaties zoals Unilever, Unicef, Vodafone, Ziggo, de gemeentes Rotterdam en Den Haag en hogescholen in de regio. Bij stap 3 worden ze gedetacheerd bij andere bedrijven en kunnen daar vervolgens blijven werken of doorgroeien naar een andere organisatie. Het gehele proces duurt gemiddeld ongeveer 1,5 jaar. In de wereld van online marketing stellen bedrijven vaak drie eisen: opleiding, werkervaring en motivatie. Die eerste twee vullen we in met de training en een baan. Betreft motivatie en inspiratie heeft The Young Digitals coaches in dienst, die de jongeren persoonlijk begeleiden. Zo geven we niet alleen gezamenlijke sessies over hoe je jezelf en elkaar motiveert, maar ook individuele gesprekken op maat. Voor de één is deze uitdaging groter dan voor de ander, maar een basis van welzijn is voor iedereen een vereiste om zich verder te kunnen ontwikkelen!

En, hoe bekostigen jullie het opleidingstraject en deze begeleiding?

Wij hebben bij The Young Digitals twee inkomstenstromen. Natuurlijk krijgen wij subsidies van de overheid en fondsen. Maar verreweg het grootste deel komt van onze klanten, die daarmee hun bijdrage leveren aan het welzijn van deze jongeren. En dat is noodzakelijk. Want onze doelgroep heeft echt veel extra begeleiding nodig. Wij hebben een eigen vaste medewerker die fulltime coacht. Dit gaan we verder uitbreiden. We werken goed samen met Jeugdzorg en andere gemeentelijke instanties, die de jongeren ondersteunen bij bv. geldzorgen, huisvesting of psychische problemen.

Wat is voor jullie de meerwaarde van het prestatiecontract? 

Alle afspraken in het prestatiecontract komen erop neer, dat als we mensen duurzaam aan het werk krijgen en uit een (langdurige) uitkering halen, er een financiële beloning wordt vrijgemaakt.  Dat is fantastisch, want bij The Young Digitals gaat het ons ook echt om mensen afstand tot de arbeidsmarkt met een duidelijke hulpvraag. Wij zien ze in ons programma  opbloeien, leren, sterker worden, structuur en zelfvertrouwen krijgen. Het zijn echte doorzetters, die op serieuze posities terecht komen en goed werk leveren, vaak zonder enige vooropleiding. Daar zijn we heel trots op!

De prestatiebijdrage voelt voornamelijk als een stuk waardering en erkenning. Het geeft ons weliswaar meer bekendheid en een financieel duwtje in de rug, maar dekt niet volledig de kosten voor goede begeleiding voor de jongeren. We hopen, dat het prestatiecontract de samenwerking met de gemeente en de verschillende jongereninstanties gaat versterken, want daar liggen nog enorme kansen!

Herkennen jullie je in de ambitie van SIF-R dat we met elkaar en de gemeente toe moeten naar het breed uitbetalen op impact en dat dit een eerste stap in die richting is?

Ja, zeker! Zo krijgen we alle neuzen dezelfde kant op!  We maken deel uit van een beweging in Rotterdam. Er hangt hier in de stad een enorme ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit, ook bij de gemeente. Dit is hopelijk het begin van verdere samenwerking om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het prestatiecontract is de eerste aanzet tot het betalen voor impact op grote schaal!

Naast The Young Digitals zijn er nog 6 andere ondernemingen betrokken bij de pilot. Ben jij een sociale onderneming en wil je meer weten over het prestatiecontract? Bekijk op onze website voor meer informatie!