Interview met Gemeente Rotterdam - Aad van der Werf (WSPR)

Share

Werkloosheid is één van de grote uitdagingen van de stad Rotterdam. De Gemeente Rotterdam heeft een groot raamwerk aan loketten en programma’s om zo veel mogelijk mensen weer aan het werk te helpen. Voor Goed en Social Impact Fonds Rotterdam hebben het prestatiecontract opgezet met de gemeente om sociale ondernemers tegemoet te komen in de tijd én financiële kosten die nodig zijn voor het faciliteren van de juiste begeleiding op maat.

Hoe ziet de gemeente de rol van sociale ondernemers in de oplossing van dit vraagstuk? En hoe wordt er gekeken naar de meerwaarde van het prestatiecontract én het grootschalig betalen voor impact? Eerder ging SIF-R in gesprek met de sociale onderneming The Young Digitals over hun perspectief op het prestatiecontract en de beweging naar het grootschalig betalen voor impact. Nu is het woord aan Aad van de Werf, arbeidsmarkt adviseur bij WSPR, om ons meer te vertellen over het gemeentelijke perspectief.

Hi, Aad. Vertel, wat is jouw rol binnen de gemeente Rotterdam en bij welke afdeling ben je het meest betrokken?  

“Ik ben Aad van de Werf, strategisch arbeidsmarktadviseur bij Werkgever Service Punt Rijnmond (WSPR). Dit is het centrale gemeentelijke aanspreekpunt voor werkgevers. Wij behandelen vraagstukken rondom werk en inkomen én begeleiden mensen naar werk; zowel begeleiding naar werk vanuit de bijstand, vanuit ander werk én vanuit het onderwijs. Zelf ben ik actief binnen het domein Horeca & Toerisme, maar heb ook Sociaal Ondernemen als aandachtsgebied. De samenwerking tussen SIF-R en de gemeente is opgezet met als doel een slimmere en effectievere manier te vinden om (sociaal) ondernemers, die duurzaam werk willen bieden aan mensen die daar zelf obstakels in ervaren, te ondersteunen. Het prestatiecontract is er om deze ondernemers een duwtje in de rug te geven. Dat is iets heel moois!”

Werkloosheid is een van de grote uitdagingen van de stad. Waaruit bestaat het gemeentelijke raamwerk om hier een positieve kracht op uit te oefenen?

“Werkloosheid is een breed begrip, want er zijn enorm veel verschillende doelgroepen. Denk aan jongeren met een Wajong uitkering, ZZP’ers die door corona getroffen zijn of gezinnen met een bijstandsuitkering. Echter er is ook een grote groep mensen met onbenutte arbeidspotentie, die geen aanspraak maken op een uitkering en wel weer aan het werk willen. Vanuit het gemeentelijke perspectief zijn alle groepen relevant. Wij helpen mensen die kunnen én willen werken, maar bijvoorbeeld hun baan zijn verloren, ziek werden, niet goed pasten in hun vorige functie of persoonlijke bagage meedragen. De WW-uitkering is een prachtig vangnet voor deze mensen. Als zij ná de WW-periode nog steeds hulp nodig hebben, kunnen zij terugvallen op de gemeente.”

“Wij vinden het belangrijk, dat de mensen die een geringe afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zo snel mogelijk begeleid worden in het vinden van de juiste baan. Zij hebben immers vaak alleen een ‘gemeentelijk steuntje in de rug’ nodig. Maar juist voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het enorm belangrijk om samen te kijken naar de opties en de programma’s met de juiste hulp en begeleiding op maat. Deze programma’s variëren van cursussen in digitale vaardigheden tot lifestyle coaching in ritme en regelmaat. Deze begeleiding doen wij in principe zelf, al zetten wij soms ook gespecialiseerde partijen in.”

Waar liggen namens jullie de grootste belemmeringen en obstakels? Zijn er bepaalde doelgroepen lastig te bereiken?

“Ieder mens is uniek met een eigen verhaal, achtergrond én talent. Wij proberen te inventariseren in hoeverre iemand klaar is om in te stromen op de arbeidsmarkt. Dit is een wisselwerking tussen onze kandidaten, jobcoaches én verschillende werkgevers om de juiste verbinding te vinden. Zo kan iemand met een Wajong uitkering enorm kansrijk zijn als deze persoon over bepaalde talenten beschikt die momenteel specifiek in de markt worden gevraagd. De gemeente wil mensen zo dicht mogelijk bij de kansen brengen om aan het werk te kunnen. Werk is tenslotte voor iedereen belangrijk! Er ligt ook een grote uitdaging werkgevers te motiveren zich aan te passen om, waar mogelijk,  mensen makkelijker en duurzaam aan het werk te helpen. Wij weten, dat als de arbeidsparticipatie toeneemt, de sociale en gezondheidsproblemen verminderen. En dat is onder de streep alleen maar bevorderlijk voor de maatschappij.

Sociaal ondernemerschap in onze stad sterk is in ontwikkeling. De gemeente begeleidt mensen naar werk in grote aantallen. Hoe kijkt de gemeente naar alle (kleine) sociale ondernemers en hun rol/bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk? 

De kracht van sociaal ondernemen zit hem in de bereidheid de ander iets te leren en dat proces wat tijd te gunnen. Als gemeente kunnen we trainingen geven aan werkgevers, want deze vorm van begeleiden vraagt nogal wat. Kennis, gedrag en discipline hebben soms tijd nodig om op de werkvloer tot ontwikkeling te komen. Met een compensatie vanuit de gemeente ligt de investering niet alleen bij de werkgever. Samen met SIF-R hebben wij nu een centraal platform waar mensen terecht kunnen, en niet verdwalen in een zoektocht naar mogelijkheden via de verschillende loketten van de gemeente. Met deze unieke samenwerking kunnen we ondernemers ook in een stukje tijdsinvestering compenseren.

Geloof je dat het prestatiecontract ook het reguliere bedrijfsleven een aanzet kan geven om op een andere manier te kijken naar hun bedrijfsvoering en het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

“Ik denk, dat SIF-R een grote aanjagende rol kan hebben in het socialiseren van het reguliere bedrijfsleven, omdat ze dicht bij de ondernemers staan. Sinds een half jaar klaagt iedereen in de regio over een tekort aan mensen. In heel Rijnmond staan er zo’n 94.000 mensen aan de zijlijn (met WW-uitkering), die aangeven (meer) te willen werken. Hier ligt duidelijk een mooie oplossing, maar er mist een goede aansluiting. Ik zie de samenwerking met SIF-R en het prestatiecontract als een aanzet naar de stimulans van deze aansluiting. Veel werkgevers die routinematige werkzaamheden bieden, hebben een keuze. Ofwel voor automatisering, ofwel voor het aannemen van mensen, die er wellicht iets langer over doen, maar wél elke dag met plezier naar het werk komen en dagbesteding hebben.”

Niet alle werkgevers hebben zicht op dit ‘grotere maatschappelijke plaatje’. Niet iedereen heeft persoonlijke ervaring met het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk je, dat ondernemers deze keuze bewust maken? Of toch automatisch gaan voor de makkelijke (en goedkope) weg?  

“Mensen met aandachtsgebieden kunnen soms moeilijker geplaatst worden binnen de bestaande bedrijfsprocessen. Als hier een kans voor is weet ik zeker, dat werkgevers dit niet zullen nalaten. Ondernemers lopen echter wél enorm tegen de administratieve afhandeling aan. Juist daarom is deze samenwerking via het prestatiecontract zo waardevol, omdat de afhandeling hierdoor routinematig wordt gemaakt. In de kern willen ondernemers graag kansen geven, zeker in tijden van krapte. Er is altijd een reden om iets niet te doen. Ondernemingen zoeken natuurlijk ook zekerheid en garanties. Maar daar kan de gemeente en het prestatiecontract juist een belangrijk gat dichten en oplossingen bieden. Iedere situatie en onderneming is anders, dus dit blijft altijd een dialoog.”

Het prestatiecontract op werk is additioneel opgezet als eerste aanzet om sociale ondernemers op grotere schaal te gaan vergoeden/betalen voor impact. Waarom is deze ontwikkeling ook voor de gemeente belangrijk?

“Wij zien de grootste kansen in het leggen van kortere lijntjes tussen werkgevers en werknemers. Wanneer een bedrijf zich aanmeldt bij SIF-R via het prestatiecontract en jullie besluiten dat dit goed aansluit, hebben wij volledig vertrouwen in de beoordeling van de business case, bedrijfsvoering, samenwerking én begeleiding. Er is dan grondig bekeken of het past binnen de uitgangspunten van sociaal ondernemen, zodat ook wij de ingezette middelen kunnen verantwoorden. Dit scheelt aan alle kanten bijzonder veel tijd en geld. SIF-R is hier niet alleen goed op ingericht, maar staat ook dicht bij de ondernemer, waardoor de drempel wellicht lager zal zijn. Met deze prestatieovereenkomst hebben we goede kaders gesteld, waarin veel mogelijk is. Succes gegarandeerd!”

Inmiddels hebben verschillende ondernemingen het prestatiecontract al ondertekend. Ben jij een sociale onderneming en wil je meer weten over het prestatiecontract? Bekijk deze pagina op onze website voor meer informatie! Of stuur een mail naar thom@voorgoedagency.nl!