Social Impact Fonds Rotterdam

Wij dragen bij aan het duurzamer en inclusiever maken van Rotterdam door te investeren in betekenisvol ondernemerschap.

Panorama image 1 Panorama image 2

Het investeringsteam

 • CheckmarkBegeleidt ondernemingen actief in investeringsgereed worden, groeien en impact creëren
 • CheckmarkHeeft meer dan 50 jaar ervaring met impact investeren
 • CheckmarkCombineert een achtergrond in financiering met ruime ervaring in betekenisvolle innovatie en publiek private samenwerking in Rotterdam

Het team bestaat uit: Bart Meijs en Mirjam van Rijn.

Het Social Impact Fonds Rotterdam is één van de initiatieven uit de Werkgroep Impact Investing, een informele samenwerking tussen partners in de stad die als doel heeft om maatschappelijke uitdagingen van de stad bedrijfsmatig en duurzaam aan te pakken. De leden van de werkgroep zijn: Jacob van der Goot (voorzitter), Wim Hoogendoorn, Lenny van Klink, Bastiaan van der Knaap en Jeroen Kuijper.

Hoe gaan we een verschil maken

Door te werken met 3 Ondernemersgroepen, 3 Soorten Financiering voor innovatie en groei en met 3 Publiek-Private partners, creëren we impact.

card

Met een gerichte, maatschappelijke focus

Hoewel de stad Rotterdam hardnekkige maatschappelijke uitdagingen kent, zal de focus van het fonds in de eerste jaren liggen op betekenisvol ondernemen gericht op:

 • Arbeidsparticipatie van jongeren en volwassen Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Talentontwikkelingskansen van kinderen en jongeren
 • Duurzame energie betaalbaar en bereikbaar maken voor de burger
card

Investeren in nieuwe en bestaande betekenisvolle ondernemingen

Het fonds richt zich op 3 ondernemersgroepen, die de duurzame motor van verandering & groei van de betekeniseconomie in Rotterdam kunnen zijn:

 1. Bestaande en nieuwe betekenisvolle ondernemingen in de stad
 2. Succesvolle betekenisvolle ondernemingen die naar Rotterdam willen komen
 3. Bestaand Rotterdams bedrijfsleven dat meer betekenisvol wil ondernemen.
card

Gezamenlijk instrumentarium gericht op innovatie, groei en inspiratie.

Vanuit het fonds bieden wij 3 soorten financiering aan voor de verschillende levensfasen van de onderneming: technische assistentie financiering, seed capital en venture capital. Met onze partners bieden we daarnaast toegang tot impactprogramma’s en bestaande subsidiemogelijkheden in Rotterdam.

card

Publiek-private samenwerking tussen fonds, programma en beleid voor effectiviteit

3 Partners, Social Impact Fonds Rotterdam, Voor Goed – Rotterdam Impact Agency en Gemeente Rotterdam, hebben de gezamenlijke doelstelling de maatschappelijke uitdagingen van de stad aan te pakken met investeringen, eco-systeemversterkende programma’s rond betekenisvol ondernemen, beleid en subsidies. SMO/ Erasmus Universiteit voert het continue impactonderzoek uit.

Waarom zorgt dit voor impact

 • 1
  Avatar image

  Betekenisvolle ondernemingen en ondernemers staan centraal in impact creatie

  Wij zien ondernemingen als duurzame motor van verandering & groei van de betekeniseconomie. Wij investeren in ondernemingen die de Rotterdamse maatschappelijke uitdagingen aanpakken op een bedrijfsmatige en innovatieve manier en de potentie hebben om te schalen en een inspiratie te vormen voor anderen.

 • 2
  Avatar image

  Samenwerking op de lange termijn vergroot succeskansen

  Naast passende financiering is voor succes van sociaal ondernemen kennis en ervaring van sociaal ondernemen, subsidiemogelijkheden en van (gemeentelijk) beleid benodigd. We gaan een lange termijn samenwerking met de onderneming aan en brengen deze kennis en ervaring in samen met onze partners.

 • 3
  Avatar image

  Inzet op inspiratie tot en stimulatie van betekenisvol ondernemen

  Betekenisvolle ondernemingen hebben naast directe impact ook een rol in het inspireren van het reguliere bedrijfsleven en beleidsmakers tot betekenisvol ondernemen. Het samenwerkingsverband zet in op een eco-systeem voor sociale ondernemers, alsook regulier bedrijfsleven en overheid dat gezamenlijk meer impact gaat maken.

 • 4
  Avatar image

  Onderzoek & adaptie sociale interventies: vinden, ontwerpen, meten en aanpassen

  Samen met SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) en Erasmus Universiteit zoeken we sociale interventies, ontwerpen we ze specifiek voor Rotterdam, meten we de resultaten en passen de interventies aan waar nodig. Een cyclus met focus op impact realiseren en vergroten.