Investeerders

Share

Bij SIF-Rotterdam staat maatschappelijke impact maken centraal en is rendement randvoorwaardelijk

Voor investeerders

Het Social Impact Fonds Rotterdam is een place based impact investeringsfonds. Door te investeren in sociaal ondernemerschap wordt substantiële verbetering nagestreefd op van enkele van de hardnekkigste opgaven van de stad. Zo werken we naar een stad toe waar iedere Rotterdammer meedoet en meetelt.

SIF-R investeert in drie soorten ondernemingen

Bestaande en nieuwe sociale ondernemingen in Rotterdam

Succesvolle sociale ondernemingen die zich in Rotterdam willen vestigen

Bestaand bedrijfsleven in de regio dat meer sociaal wil ondernemen

SIF-R bied 3 soorten financieringen

Vanuit het fonds biedt Social Impact Fonds Rotterdam 3 soorten financiering aan voor de verschillende levensfasen van de onderneming, in de vorm van leningen, eigen vermogen en combinaties van beide.

Met onze partners bieden we daarnaast toegang tot bestaande donatie- en subsidiemogelijkheden in de stad Rotterdam. De type financieringen maken het mogelijk met kleine investeringen te beginnen en bij succes mee te groeien. Zo bouwen we een meerjarig partnerschap waarbij de ondernemers zich kunnen blijven focussen op het primaire proces van de onderneming en niet worden afgeleid door aantrekken van financiering

10 - 25k

Technische assistentiemiddelen worden ingezet om tot duurzame (en daarmee investeerbare) businesscases te komen. Voor technische assistentie heeft Social Impact Fonds Rotterdam donatiemiddelen gekregen van Rabobank Rotterdam en Nationale Nederlanden – Stichting Van schulden naar kansen.

50 - 250k

Voor ondernemingen na proof-of-concept en voor operationele winstgevendheid. De financiering wordt gebruikt om de onderneming op te bouwen.

150k - 1.2mln

Voor ondernemingen die operationeel minimaal break-even zijn en willen groeien (naar andere wijken/steden). Ook geschikt voor voorfinanciering social impact bonds.

Het Social Impact Fonds Rotterdam streeft een rendement na in lijn met het investeringsspecifieke risico. De strategie is gericht op risicomitigatie en benutten van kansen. Na portefeuillerisico en kosten wordt een positief rendement nagestreefd van 2-3% per jaar.

Governance

Het Social Impact Fonds Rotterdam is een coöperatie omdat de coöperatiestructuur uitnodigt tot samenwerking rond de maatschappelijke uitdagingen van de stad. De leden komen periodiek bijeen en zetten hun netwerk en kennis in om gezamenlijk meer impact te realiseren. Ieder kwartaal ontvangen de leden een rapportage over de voortgang. Het fonds valt onder het AFM light regime en beschikt over fondsdocumentatie.

Raad van Toezicht  - Jacob van der Groot (vz), Marlies Mulder & Lex Fontein.

Investering Comité - Frans van der Harst (vz) & Bastiaan van der Knaap & vacature.

Fondsenadministratie - CSC Global Financial Markets.

Adviseurs  - PwC Fiscaal Adviseurs & Duco Lodder Law Boutique

Impact Investing Team

Het uitvoerende kernteam van SIF-R heeft meer dan 50 jaar ervaring met impact investeren en publiek-private samenwerking in de regio Rotterdam. Het team werkt sinds 2018 actief samen aan het Social Impact Fonds Rotterdam en heeft daarvoor ook samen gewerkt. Ze zijn een hecht team van professionals die alle facetten van het fondsmanagement en fondsbeheer zelf uitvoeren en professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het kernteam wordt ondersteund door een team van (vrijwillige) investment managers.

Onze investeerders

Kansen voor West II

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een fonds ter beschikking gesteld door de Europese Unie om regionale economische verschillen te verminderen. Kansen voor West is één van hun meerjarige economisch stimuleringsprogramma’s om ambitieuze, structurele hervormingen in gang te zetten richting een slimmere, groenere en socialere markteconomie. Social Impact Fonds Rotterdam heeft 2 mln Europese subsidie ontvangen van Kansen voor West II een bijdrage voor het stimuleren en verduurzamen van de sociale markteconomie van Rotterdam.

SIFR vult de 2 mln subsidiebijdrage aan met een eigen bedrag van EUR 860.000. We zetten de EUR 2,8 mln in, middels reeds gecommitteerde investeringen in onze huidige en toekomstige portefeuille ondernemingen, die de economische kracht van Rotterdam versterken en substantiële impact te maken op speciefieke thema’s. Lees meer over de actielijnen en criteria in onderstaand artikel.

Kaapse Brouwers wil méér voor de stad betekenen! SIFR investeert €450.000 in de Rotterdamse Bierbrouwerij.
SIF-R gaat nu niet alleen een bijdrage leveren aan de verdere groei van de onderneming, maar legt voornamelijk de focus op het maken van meer sociale impact.
SIF-R investeert in Buddy Payment
SIF-R investeert in de budgetbeheer applicatie van de Rotterdamse onderneming Buddy Payment B.V.
SIFR ontvangt investering van Kansen voor West II
SIF-R ontvangt een investering van van het Europese programma Kansen voor West II, voor het stimuleren en verduurzamen van de sociale Rotterdamse markteconomie.

Impact Meten

SIF-R meet met de ondernemingen waarin zij investeert de impact die zij hebben op hun doelgroep en de Rotterdamse samenleving. Het is van belang om de effecten van ieders interventies te meten, omdat we dan weten hoe sociale ondernemers bijdragen aan de stad. Ook kan het meten van impact de sociale ondernemers helpen in het vinden van focus, de juiste aansturing en klanten. De sociale ondernemers rapporteren over de impact én financiële resultaten van hun activiteiten.