Programma's met lokale partners

Share

Samenwerken richting systeemverandering

Met alleen investeren komen we er niet. Vele sociale ondernemers die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk begeleiden, merken dat er meerdere structurele obstakels die weg blokkeren. Schulden, huisvesting, gezondheid, goed onderwijs en meer. Daarom ontwikkelt SIF-R met partners strategieën om sociale ondernemers te versterken en om innovatieve systeemveranderingen in gang te zetten. Zo kunnen wij deze structurele blokkades op verschillende leefgebieden op lange termijn verminderen.

Sociale ondernemingen ondersteunen een doelgroep die niet door het WSPR kan worden ondersteund. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is groter omdat er vaak op meerdere leefgebieden problemen zijn.

Sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk krijgen hebben een financieel stabiele businesscase op het moment dat zo min mogelijk deelnemers uitvallen. Deelnemers vallen nu eenmaal uit als zij stress hebben door schulden. Veel sociaal ondernemers gaven aan dat schuldenproblematiek een forse belemmering vormt voor zowel de impact die zij maken, als de duurzame businesscase. Juist omdat zij een doelgroep bedienen die zich op schulden niet kan of wil melden bij de gemeente, zijn we samen met de gemeente een samenwerking gestart: het prestatiecontract op schulden.

Hetzelfde geldt voor huisvesting. Als je geen vaste thuisbasis hebt, is het nauwelijks mogelijk om iedere dag gemotiveerd op tijd op het werk te komen. Er zijn te weinig sociale woningen voor de verschillende doelgroepen. Zijn er andere mogelijkheden voor de doelgroepen die SIF-R via de sociaal ondernemers ondersteunt? In de toekomst streeft SIF-R dus ook naar een programma op huisvesting.

Wil jij weten welke meerjarige strategieën wij hebben ontwikkeld?