Businesspartner

Share

SIF-Rotterdam kan jou helpen te navigeren in het gebied tussen de publieke en private sector

Wij zijn, naast investeerder, een meerjarige businesspartner.  Het investeringsteam heeft jarenlange werkervaring in de wereld van impact investeren, publiek-private samenwerkingen en fondsen en zet deze multidisciplinaire expertise in, om de ondernemingen waarin wij investeren uitgebreid te ondersteunen.

Sociale ondernemers hebben vaak een lastige businesscase en hebben niet per definitie een gezonde winstmarge. De maatschappelijke resultaten van de ondernemer zijn veelal financieel uit te drukken in een kostenbesparing elders in de maatschappij - bijvoorbeeld bij overheid, zorgverzekeraars, e.d. Samenwerking is dus de sleutel tot succes. Echter, de gemeente is een zeer grote partij. Waar sociale ondernemers enerzijds heel dichtbij de Rotterdammers staan en maatwerk-aanpak hanteren, is de gemeente een bureaucratische instantie die georganiseerd is om massa te draaien. Daarom is het voor vele sociale ondernemingen vaak lastig om een goede samenwerking te realiseren.

Een solide businesscase

Juist hier kan SIF-Rotterdam een enorme meerwaarde hebben! Waar in dit sociaal-maatschappelijke domein veel partijen aankloppen voor subsidies of donaties, ondersteunt SIF-R in het neerzetten van een solide businessmodel. Waarbij het bedrijfsleven bijdraagt aan het weer laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én waarbij de gemeentelijke overheid niet als enige partij betaalt. Specifiek op dat snijvlak tussen publiek en privaat wordt nog te weinig gedacht in businesscases, het laten betalen voor geleverde diensten door bijvoorbeeld het bedrijfsleven en daarmee aan de continuïteit van de sociale onderneming.

De mensen zijn enorm kundig en kunnen ons weer nieuwe verdiepende inzichten geven op complexe problematiek van Rotterdam. Dat is erg waardevol. SIF-R heeft echt bewezen dat ze daar een enorme meerwaarde hebben

Buddy Payment

Ik proef bij SIF-R een bepaalde gedeelde maatschappelijke roeping om dingen voor elkaar te boksen, maar wél met een zakelijke insteek. Met inspanning alleen gaan we het niet redden... Je kunt alleen maar resultaten boeken als je er KPI’s aan hangt en het duurzaam aanpakt. Zo kan je met een stukje ondernemerschap en creativiteit kan je echt goede dingen doen.

Current Werkt

Benieuwd naar SIF-R's aanpak en resultaat?