Prestatiecontract Schuldhulp

Share

Een prestatiebeloning voor wie kan laten zien dat ze Rotterdam écht verder helpen. 

Na een succesvolle uitrol van het Prestatiecontract Werk heeft SIF-R, samen met partners, ook een Prestatiecontract Schuldhulp opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van SIF-R’s bredere strategie op schuldhulp. Iedere sociale ondernemer die zijn werknemers duurzaam uit de schulden helpt kan een financiële vergoeding vanuit het prestatiecontract schuldhulp ontvangen.

51.340
huishoudens in Rotterdam met problematische schulden (Kredietbank, 2020)
2.100
Rotterdammers kan de Gemeente/Kredietbank helpen per jaar (Kredietbank, 2021)
23.088
Rotterdammers met méér dan 6 maanden betalingsachterstand (CAK, 2021)

Het prestatiecontract op schuldhulp is voor partijen in de wijk en hen die het vertrouwen hebben van specifieke doelgroepen. Hierdoor ontvangen zij een vergoeding wanneer zij aantoonbaar 1) niet-willer en niet-kunners bereiken, 2) Rotterdammers met schulden succesvol begeleiden richting de juiste dienstverlening voor hen en 3) hen ondersteunen in hernieuwd perspectief, zodat ze ook na afloop van het traject schuldenvrij blijven.

Mede mogelijk gemaakt door:

Deze ondernemingen hebben het prestatiecontract al getekend: