Strategie op Financiën & Schuldhulp

Share

Een publiek-private Rotterdamse aanpak met potentie.

51.340
huishoudens in Rotterdam met problematische schulden (Kredietbank, 2020)
2.100
Rotterdammers kan de Gemeente/Kredietbank helpen per jaar (Kredietbank, 2021)
23.088
Rotterdammers met méér dan 6 maanden betalingsachterstand (CAK, 2021)

Rotterdam kent vele huishoudens met problematische schulden en deze groep wordt ieder jaar groter. De Kredietbank Rotterdam heeft de capaciteit om jaarlijks ongeveer 2.500 huishoudens te ondersteunen met schuldbemiddeling of -sanering. Ook is een groep schuldenaren (‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’) die zich niet bij de gemeente meldt voor schuldhulp. Additionele schuldhulpverlening is dus hard nodig. SIF-R's aanpak is in drievoud:  

1. Prestatiecontract Schuldhulp

We creëren het prestatiecontract op schuldhulp voor partijen in de wijk en partijen die het vertrouwen hebben van specifieke doelgroepen, waarbij zij een vergoeding ontvangen als zij aantoonbaar 1) ‘niet-willers’ en’ niet-kunners' bereiken, 2) Rotterdammers met schulden succesvol begeleiden richting de juiste dienstverlening voor hen en 3) hen ondersteunen in hernieuwd perspectief, zodat ze ook na afloop van het traject schuldenvrij blijven.

2. Investeren op Ondersteuning Financiën & Schuldhulp

SIF-R zet volop in op ondernemingen die dienstverlening op schuldhulp bieden of instrumenten bieden die de hulpverlening versterken en versnellen. Uiteraard moeten beiden aanvullend zijn op het bestaande systeem van de Kredietbank, zodat méér mensen geholpen kunnen worden. Ook ligt er een focus op ondernemingen die ervoor zorgen dat de wijkpartners die hulpverlening goed kunnen uitvoeren.  

Portfolio onderneming
Buddy Payment

3. Oppepper Lokaal Pilot

We werken met een pilot in de wijk Delfshaven om te onderzoeken of deze strategie aanvullend is aan de huidige dienstverlening. We ondersteunen de lokale partijen die het vertrouwen hebben van de mensen die de gemeente niet weet te bereiken, Zorgvrijstaat West en de Rotterdamse Douwers. Samen kunnen we aantoonbaar méér Rotterdammers sneller helpen met hun schuldproblemen.