Wijkwerk Coöperatie

Share

Prestatiecontract Schulden

De WWC haalt opdrachten binnen in de wijk en neemt lokaal mensen aan om die opdrachten uit te voeren. WWC kijkt naar de kwaliteiten waarover de mensen beschikken en vult vervolgens de opdrachten in. Er wordt dan ook gesproken over de arbeidsmarkt die een afstand tot de mensen heeft.