SOCOCO

Share
Thema
Werk
Soort Investering
TA-lening
Jaartal Investering
2023
Dealteam
David van Loo en Antonie Louter

Social Coffee Collective (SOCOCO) streeft ernaar om de gehele koffieketen te verduurzamen. Zij pakken dit aan van de families die de koffiebonen verbouwen tot aan de barista. Zij doen dit door in direct contact te staan met families uit Oeganda en Guatemala. Daarna verkopen zij de bonen direct aan de consumenten, maar de koffie is ook te proeven bij verschillende vestigingen.

Perry van Gils, de oprichter van SOCOCO, focust op 2 belangrijke factoren bij SOCOCO: een eerlijke benadering voor de inkoop en productie van koffie en het opleiden van ongezien talent richting duurzaam werknemerschap. De opleiding is gericht op jongeren, statushouders, en mensen in de bijstand om ze aan het werk te krijgen en houden. De uitstroom gaat naar sectoren met een structureel arbeidstekort, voornamelijk horeca, zorg, schoonmaak en productiewerk. Zowel de instroom als uitstroom wordt georganiseerd met grote partners met een grote talentenpoule die duurzaam werk mogelijk maken.

Momenteel wordt er gewerkt aan SOCOCO Connect, een platform waar deelnemers, opleidingsplekken, en werkgevers elkaar kunnen vinden. Het zal een overzicht van leerwerktrajecten, werkgevers, beschikbare vacatures en ongezien talent bevatten. Tot slot komt er een mentorprogramma tussen oud-leerlingen en nieuwe leerlingen dat de kans op terugval verkleind. Dit wordt ingericht om de afstand tussen werkgever en werknemer te verkleinen en structurele uitstroom te kunnen bieden voor de talenten die door SOCOCO worden opgeleid.

Impact

De impact wordt gerealiseerd aan het begin en einde van de ‘koffieketen’. Het belangrijkst aan het begin van de koffieketen is een eerlijke inkoopprijs voor de koffie en zekerheid omtrent de afzet van koffiebonen. Door continu contact tussen de koffie-families en SOCOCO wordt een eerlijk proces verzekerd. De sociale impact wordt gemaakt door instromende talenten aan leerwerktrajecten en werkgevers te koppelen. Samen gaan we naar een Rotterdam waarin iedereen meetelt en meedoet.

Over SIF-R

De focus van SOCOCO op een eerlijk proces in de koffieketen en de mogelijkheid om daarmee ongezien talent aan werk te helpen is direct in lijn met de missie van SIF-R. De samenwerking met SIF-R als businesspartner geeft SOCOCO mogelijkheden om contacten met opleiders en werkgevers uit te breiden. De wens van zowel SOCOCO als SIF-R is dat de onderneming de komende jaren nog verder kan groeien.

Kansen voor West II

De investering in de onderneming van SOCOCO valt onder het programma van Kansen voor West. Mede door de middelen ontvangen uit de regelingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie hebben wij de kans gekregen om samen met SOCOCO ons in te zetten voor een beter Europa.