Oxious Talent Factory

Share
Thema
Werk
Soort Investering
Seed
Jaartal Investering
2023
Dealteam
Bart Meijs Casper Valkenburg

Oxious Talent Factory is een Nederlandse onderneming die is opgericht door Oxious en Talentfabriek010. Hierin zien zowel Oxious als TF010 synergieën ontstaan; de commerciële kracht en netwerk van Oxious en de ervaring van TF010 in het bevorderen van actieve maatschappelijke participatie.

Oxious is opgericht door Esther Smit en Loes Stapper. Onlangs heeft hun onderneming de prestigieuze B Corp certificering ontvangen, waarmee het de hoogste score in de textielsector wereldwijd heeft behaald. Deze certificering getuigt van hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke impact. Wat betreft sociale impact biedt het bedrijf werkgelegenheid en opleidingen aan maatschappelijk achtergestelde groepen in hun atelier. Dit betekent dat ze deze groepen niet alleen van werk voorzien, maar ook de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en volwaardige krachten te worden in het productieproces. Daarnaast heeft Oxious een sterke focus op ecologische duurzaamheid. Ze verwerken restmaterialen en recyclen textielafval, wat bijdraagt aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Talentfabriek010, opgericht door Mireille van de Berg (2012), biedt een inclusieve omgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder statushouders. De naaiateliers bieden kansen voor degenen die ver van de arbeidsmarkt staan om terug te keren naar werk. De Talentfabriek010 academie, opgestart in 2019, coördineert intakegesprekken en biedt passende ondersteuning, variërend van taalhulp tot opleidingen die leiden naar werk of zelfstandig ondernemerschap.

Impact

Oxious Talent Factory is een inspirerende onderneming die zich inzet voor een betere wereld door sociaal en ecologisch verantwoorde textielproductie te bevorderen en kansen te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij richten zij zich voornamelijk op werkloze vrouwen in Rotterdam-Zuid. Ze helpen deze groep aan een betaalde baan en bieden passende leer-werktrajecten aan. Hun B Corp certificering is een erkenning van hun toewijding aan duurzaamheid en positieve impact op zowel mens als milieu.

Over SIF-R

SIF-R ziet in Oxious Talent Factory een prachtige combinatie tussen ecologische én sociale impact in een van de wijken waar de problematieken het grootst zijn. Een prachtig staaltje sociaal ondernemerschap.

Kansen voor West II

De investering in de onderneming van Oxious Talent Factory valt onder het programma van Kansen voor West. Mede door de middelen ontvangen uit de regelingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie hebben wij de kans gekregen om samen met Oxious Talent Factory ons in te zetten voor een beter Europa.