Maakotheek

Share
Thema
Kansgelijkheid
Soort Investering
Venture Capital
Jaartal Investering
2020
Dealteam
Linda Boer, Suzanna Vergouwe & Bart Meijs

Maakotheek werkt aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. De onderneming ondersteunt schoolteams met de duurzame implementatie van Wetenschap & Techniek door de verhuur van Maakboxen. In deze leskisten zitten materialen, uitgewerkte lessen en instructievideo’s voor basis & middelbaar onderwijs.

Maakotheek is in 2016 opgericht door Suzanne Algra en Rob van Montfoort uit ontevredenheid over het huidige onderwijs. Voor de banen van de toekomst zijn creativiteit, probleemoplossend vermogen en digitale geletterdheid heel belangrijk. Kinderen komen nu ´niet technologisch geletterd´ van school waardoor ze niet vanzelfsprekend een kans maken op de arbeidsmarkt. Maakotheek maakt het toegepaste gebruik van wetenschap en technologie op school mogelijk door leraren te faciliteren.

Het onderzoekend en ontwerpend leren en maken dat Maakotheek biedt, is iets heel eigens en geeft een gevoel van regie: “ik heb dit gemaakt”. 

Suzanna Algra

Kinderen die je normaal niet meekrijgt in lessen als taal en rekenen komen in deze les tot bloei en krijgen de ruimte om hun talent te tonen’

Anonieme leraar

De didactiek die zij gebruiken is onderzoekend en ontwerpend leren. Techniek is hier het middel dat wordt ingezet om  vaardigheden aan te leren en  nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van kinderen aan te wakkeren. Naast de cognitieve opbrengsten van onderzoekend en ontwerpend leren zijn er ook nog andere leeropbrengsten. Zo ontwikkelen leerlingen belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch nadenken, creatief denken en meer. Ook geeft het de leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te laten zien, talenten die wellicht niet altijd zichtbaar zijn in het ‘reguliere’ onderwijs.

De trots die ik zie bij de leerlingen als ze zelf iets gemaakt hebben! Daar geniet ik elke keer van. Het zelfvertrouwen in hun kunnen groeit elke keer weer een stukje verder.

Juf Özlem, Comeniusschool en Paul Krugerschool Den Haag

Samen met SIF-R

Maakotheek is een van de eerste investeringen van SIFR. SIF-R investeert niet alleen in ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden maar wil ook nadrukkelijk bijdragen aan preventieve oplossingen zodat werk een vanzelfsprekendheid wordt voor iedereen. Maakotheek staat voor kansgelijkheid in het onderwijs en dit thema sluit naadloos aan bij deze missie.  Als businesspartner helpen wij de ondernemers door op te treden als klankboard, door kritische vragen te blijven stellen en gezamenlijk hun strategische koers expliciet te maken.

Kansen voor West II

De investering in de onderneming van Maakotheek valt onder het programma van Kansen voor West. Mede door de middelen ontvangen uit de regelingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie hebben wij de kans gekregen om samen met Maakotheek ons in te zetten voor een beter Europa.