Current Werkt

Share
Thema
Werk
Soort Investering
TA-lening
Jaartal Investering
2023
Dealteam
Bart Meijs, Casper Valkenburg en Antonie Louter

CurrentWerkt B.V. houdt zich bezig met het coachen, scholen en bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een expertise in ex-gedetineerden. Ze bieden een integrale one-stop-shop oplossing voor de re-integratie van (ex)-gedetineerden door ze te helpen aan betaald werk.

De visie van Hilal Makhoukhi, oprichter van CurrentWerkt, berust dan ook op het feit dat betaald werk leidt tot financiële zelfredzaamheid, bijdrage aan persoonlijke groei, competentieontwikkelingen en persoonlijke tevredenheid, en al met al, een verbeterd zelfbeeld. Dit komt goed naar voren in het eerste bedrijf dat met behulp van CurrentWerkt is opgezet: Brave Burgers. Eén van de kandidaten gaf aan zelf een horecazaak te willen beginnen, wat samen met de hulp van Hilal is gebeurd.

Ter beloning van het succes dat CurrentWerkt heeft geboekt in de afgelopen jaren ontving hij de Nieuwe Helden-prijs en de Rotterdamse LEF prijs. Daarnaast is er recentelijk een nieuwe locatie bij de oude Van Nelle fabriek geopend om meer mensen te kunnen opleiden en zo aan het werk te krijgen.

Impact

De meest recente cijfers laten zien dat recidive binnen 2 jaar van 47% naar 16% is gedaald en een zeer positieve beoordeling van de werkgevers op het gebied van klanttevredenheid, motivatie en kwaliteit van de kandidaten.

Over SIF-R

Al met al past de missie van CurrentWerkt uitstekend bij de doelen van SIF-R. De meervoudige impact van CurrentWerkt op een doelgroep die nog niet in beeld is bij andere investeringen van SIF-R is een enorm mooie toevoeging. CurrentWerkt participeert daarnaast ook in het door SIF-R uitgevoerde Prestatiecontract Werk en Schuldhulp.

Kansen voor West II

De investering in de onderneming van CurrentWerkt valt onder het programma van Kansen voor West. Mede door de middelen ontvangen uit de regelingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie hebben wij de kans gekregen om samen met CurrentWerkt ons in te zetten voor een beter Europa.