Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R) investeert in Budlr.

Share

Met haar innovatieve platform maakt social fintech Budlr de toeleiding en intake voor het schuldhulpverleningstraject sneller, veiliger en betrouwbaarder voor inwoners en de betrokken hulpverleners in de SHV-keten. Door het verstrekken van deze investering helpt SIF-R de onderneming sneller stappen te zetten in het doorontwikkelen en uitrollen van het platform.

Problematische schulden binnen huishoudens zorgen voor veel persoonlijk leed en een grote maatschappelijke kostenpost. Tegelijkertijd worstelen gemeenten én hulpvragers met de voorbereidingen om de uiteindelijke schuldhulp op gang te krijgen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de diversiteit van loketten, de schakels in de SHV-keten en een doolhof aan papieren administratie. Bovendien worden inwoners en hulpverleners geacht overzicht te creëren in de financiële situatie, waarvoor zij veel informatie moeten verzamelen en ordenen. Juist voor de doelgroep van schuldhulpvragers is dat een enorme opgave. De belasting voor hulpverleners is ook onnodig hoog.

Met haar SaaS platform is Budlr in staat om meerdere positieve effecten te realiseren: Tijdbesparinggemak, volledigheid van informatiebetere en veilige informatieoverdracht in de keten én meer efficiency  door het elimineren van handmatig werk. Met Budlr heeft 95% van de hulpvragers binnen 1 uur zijn/haar inkomsten en uitgaven op een rij. Daarnaast bespaart de applicatie hulpverleners zo’n 10 uur aan administratieve taken en wordt het dubbel aanleveren van documenten bij nieuwe instanties verleden tijd. Uiteindelijk zorgen deze positieve effecten voor een lagere uitval van de cliënten (slechts 10%  in plaats van 50%) en krijgen hulpverleners de mogelijkheid om mensen effectiever te ondersteunen met meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Gezien de ambitie van het kabinet om het aantal huishoudens met schulden in 2030 te verlagen van 600.000 naar 300.000 moet de instroom 3x groter worden. Dit stelt alle gemeenten voor een enorme uitdaging om dit te verwerken zonder de capaciteit te hoeven opschalen. Ook in Rotterdam heeft de gemeenteraad de doelstelling uitgesproken om 3x zoveel Rotterdammers uit de schulden te helpen.

Budlr is opgericht door Christiaan van der Ven, Anco Galesloot en Dirk-Jan Wolfert. Zij zagen dat bij het opstarten van financiële zorg een platform voor het gemakkelijk verzamelen, analyseren en overdragen van informatie binnen de SHV-keten ontbrak.

Om hier verandering in te brengen vormden ze een ervaren ondernemersteam, dat onder andere gespecialiseerd is op het gebied van concept ontwikkeling, online-marketing en het inrichten van processen & organisaties. Door het ‘impact first’ principe centraal te stellen probeert Budlr bij te dragen aan beter financiële zorg in Nederland en het verlagen van het aantal huishoudens met financiële zorgen. Budlr werkt toe naar een keten van schuldhulpverlening met kortere lijnen en eenvoudiger processen vanaf de 1e hulpvraag bij toeleiders tot en met de toelating tot schuldhulpverlening.