SIFR ontvangt investering van Kansen voor West II

Share

Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R) ontvangt een investering van 2 mln van het Europese programma Kansen voor West II, voor het stimuleren en verduurzamen van de sociale Rotterdamse markteconomie.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een fonds ter beschikking gesteld door de Europese Unie om regionale economische verschillen te verminderen. Kansen voor West is één van hun meerjarige economische stimuleringsprogramma’s om ambitieuze, structurele hervormingen in gang te zetten richting een slimmere, groenere en socialere markteconomie.

De investering in SIF-R is bestemd voor sociale ondernemingen die zich richten op (digitale) innovatie, groene verduurzaming en het versterken van de verbinding tussen talenten en de arbeidsmarkt. Deze actielijnen sluiten haarfijn aan op het bestaande investeringsmandaat van Social Impact Fonds Rotterdam. SIF-R is opgericht in 2019 met het doel om via investeringen in sociale ondernemingen substantiële oplossingen te vinden voor de hardnekkigste maatschappelijke opgaven van Rotterdam: hoge werkloosheid, armoede onder de inwoners, de grote schuldenproblematiek, sociale uitsluiting en het gebrek aan inclusiviteit bij diverse transities, waaronder de energietransitie.

SIF-R investeert met deze gelden van Kansen voor West en de gelden van de overige impact investeerders in in impact ondernemingen die een verschil maken op het werkloosheids- en armoedevraagstuk in Rotterdam.

Meer informatie: 

Lees hier meer over het investeringsregelement van SIF-R

Lees hier meer over het Kansen voor West II programma