Consortium van impact investeerders investeert 1,5 miljoen Euro in Oscar Circulair

Share

Hierdoor kan Oscar Circulair meer gebieden en steden afvalvrij maken

Amsterdam – 24 april 2023 - Een consortium van impactinvesteerders DOEN Participaties, Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R) en de Rabo Foundation investeert gezamenlijk 1,5 miljoen euro in Oscar Circulair, koploper in gebiedsgerichte afvalinzameling. Met deze investering kan Oscar Circulair uitbreiden naar meer gebieden en steden.

Oscar Circulair is een sociaal en circulair gedreven start-up die de (bedrijfs)afvalmarkt wil hervormen om waardevolle grondstoffen te redden. De investeerders onderschrijven de sociale en circulaire missie van Oscar Circulair waarbij mensen en de ontwikkeling van hun vaardigheden centraal staan in de grondstoffentransitie.

Meer hergebruik, minder vervoer

Gemiddeld genomen wordt 60% van het bedrijfsafval verbrand en 40% opnieuw gebruikt. Het doel van Oscar Circulair is het percentage restafval van 60% naar 10% terug te brengen. Dit doet Oscar Circulair door centrale inzameling van (gescheiden) bedrijfsafval in stedelijke gebieden, dicht bij de bedrijven zelf. Oscar Circulair zorgt ervoor dat hoogwaardige grondstoffen uit het afval worden gehaald, er minder restafval overblijft en er minder (vervuilende) vervoersbewegingen nodig zijn om het afval op te halen.

De inzameling wordt gedaan door ‘Oscars’. Een deel van de ‘Oscars’ heeft een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, ze worden begeleid in ontwikkeling en doen vaardigheden op binnen de circulaire economie.

Uit de resultaten op het Westergasterrein en het Olympisch Stadion in Amsterdam is gebleken dat na invoering van het model van Oscar Circulair het percentage restafval in drie maanden teruggebracht kon worden naar 30%. Het aantal vervuilende vervoersbewegingen wordt drastisch verminderd, bijvoorbeeld op het Westergasterrein met 900 vrachtwagens per jaar.

Uitbreiding naar Rotterdam

De werkzaamheden in Amsterdam worden financieel ondersteund door Stichting DOEN en de Rabo Foundation. Na het succes in Amsterdam breidt Oscar Circulair uit naar Rotterdam. Dat maakt dat het Social Impact Fonds Rotterdam meedoet in deze financieringsronde. Bestaande financiers de Rabo Foundation en Stichting DOEN financieren ook weer mee. Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij, stapt in deze ronde in met haar maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN Participaties

“Wij zijn heel blij dat we op missie 100% overeenkomen met het consortium van investeerders waardoor we met het team van Oscar Circulair de volgende groeistap kunnen maken. Dat zorgt ervoor dat we meer mensen kunnen meenemen in de circulaire transitie, we meer grondstoffen hergebruiken, minder afval verbranden en dat we de leefomgeving in steden schoner en veiliger maken! Dat doen we niet in de toekomst, maar vandaag al!”

Oprichters Remco Wagemakers en Jan Willem van Bokhorst

Oscar Circulair is eind 2019 opgericht door Remco Wagemakers en Jan Willem van Bokhorst. Oscar Circulair beoogt systemische verandering in de afvalmarkt te realiseren waarbij de onnodige verspilling van grondstoffen en de vele onnodige, vervuilende vervoersbewegingen worden tegengegaan. Dat doet Oscar Circulair door gebiedsgericht en emissievrij de inzameling van waardevolle grondstoffen in stedelijke gebieden te organiseren waarbij ‘Oscars’ de cruciale schakel vormen.

Over Oscar Circulair

Oscar Circulair maakt steden afvalvrij! Dat doet Oscar door te zorgen voor centrale inzameling van bedrijfsafval in drukke gebieden in de stad, dichtbij de bedrijven zelf. Oscar zorgt ervoor dat hoogwaardige grondstoffen uit het afval worden gehaald, er minder restafval overblijft en hierdoor de grote afvalverwerkers minder vaak naar deze gebieden hoeven te komen. www.oscarcirculair.nl

Over DOEN Participaties


DOEN Participaties investeert al meer dan 25 jaar in innovatieve, duurzame en sociale startups. De organisatie heeft de ambitie de wereld groener en socialer te maken. Daarom staat impact centraal bij alle investeringen. DOEN Participaties investeert in de vroege fase van bedrijven en durft risico te nemen. Het bedrijf is volledig eigendom van en wordt bestuurd door Stichting DOEN. Stichting DOEN is opgezet door de Postcode Loterij. Voor meer informatie zie www.doenparticipaties.nl 

Over Social Impact Fonds Rotterdam

SIF-R is in 2019 opgericht als het eerste place-based impact investeringsfonds in Nederland. Wij streven substantiële verbetering na op het gebied van werkgelegenheid, kansgelijkheid en armoedebestrijding. We doen dit door te investeren in sociale ondernemingen, reguliere bedrijven én het versterken van samenwerkingen in het Rotterdamse impact ecosysteem. Zo dragen we bij aan een stad waar iedere Rotterdammer meedoet en meetelt. Kijk voor meer informatie op www.sifr.nl

Over Rabo Foundation

Rabo Foundation is het onafhankelijke maatschappelijke fonds van Rabobank. Opgericht in 1974 en wereldwijd actief. Rabo Foundation streeft naar continue positieve verandering en het creëren van een meer inclusieve en duurzame wereld. Dit doen we door financiering inclusief te maken voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden en sociale ondernemers in Nederland. Kijk voor meer informatie op Rabo Foundation - social entrepeneurship - Rabobank