Mirjam van Rijn - Uitvoerend Programma Ontwikkelaar

Share

Bakken vol werkervaring bij de gemeente Rotterdam, haar hart op de juiste plek én beide benen diep gegrond in de stad. Mirjam van Rijn ontbindt de grote vraagstukken van Rotterdam en ontwikkelt de inhoudelijke programma’s voor SIF-R! Maak kennis met Mirjam!

Achtergrond & Rotterdam

Hoi, ik ben Mirjam van Rijn. Rotterdamse pur sang: geboren, getogen & gestudeerd! Nu woon ik met mijn gezin (man en 3 kinderen) in Delfshaven. 16 jaar lang heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt en heb daar ontzettend veel geleerd over de kracht van de gemeentelijke overheid. Maar, uiteraard leerde ik daar ook de beperkingen, met name in relatie tot de grote opgaven van de stad. Ik ben bij SIF-R gaan werken omdat ik zag dat het een aanvulling op de gemeente kan zijn; door te investeren in de ondernemingen die zich al jaren bewijzen in de stad en die een doelgroep bereiken die zich vaak niet wil of kan melden bij de gemeente. Die ondernemingen moeten worden gestut! Met SIF-R kunnen we daar een actieve rol in spelen, zowel middels investeringsgeld als programmatische ondersteuning. Naast het werk bij SIF-R, ben ik actief in diverse verenigingen, stichtingen en bestuursfuncties in de stad.

Motivatie & Interesse

SIF-R heeft een unieke positie in de stad. Wel 6 vermogensfondsen hebben ons het vertrouwen gegeven om te bewijzen dat maatschappelijke impact en financieel rendement samen kunnen, en zelfs moeten, gaan. De vermogensfondsen hebben tevens aangegeven dat het fantastisch zou zijn als SIF-R aanvullend is op het bestaande raamwerk. En dat klinkt beide ontzettend logisch, maar in de praktijk is dit erg lastig! Want, hoe zorg je dat wij met onze investeringen ervoor zorgen dat méér mensen betaald werk hebben? En méér mensen geholpen kunnen worden met hun schulden? Maar, het schrijven van strategieën op deze kwesties, het ontwikkelen van een aanpak met partners én vervolgens het investeren in die fantastische sociale ondernemers die onze stad rijk is; juist dat is prachtig werk!

SIF-R: Verantwoordelijkheden & Sterke punten

Binnen SIF-R heb ik een atypische rol. We hebben als Social Impact Fonds, en namens onze investeerders, een aantal inhoudelijke doelstellingen geformuleerd. De hoofddoelstelling luidt: ‘Iedere Rotterdammer doet mee én telt mee’. Dit realiseren wij door te investeren in sociale ondernemingen die duurzaam werk bieden en begeleiding geven aan mensen die anders niet zomaar waren gaan werken. We investeren ook in sociale ondernemingen die daaraan ondersteunend zijn. Bijvoorbeeld; schulden zijn voor velen een belemmering om duurzaam aan het werk te kunnen. Om die belemmering weg te nemen, zoekt SIF-R naar ondernemingen die binnen schuldhulp dienstverlening een verschil kunnen maken. Zo bouwen we aan een portfolio van ondernemingen die elkaar versterken en dus maximaal bijdragen aan de hoofddoelstelling. Maar, met alleen ons investeringsmandaat gaan we er niet komen. Daarom zet SIF-R ook vol in op prestatiecontracten voor werk en voor schulden, zodat de gemeente ondernemingen uitbetaald die daadwerkelijk realiseren dat Rotterdammers duurzaam uit de schulden komen en aan het werk blijven. Het ontleden van een maatschappelijke opgave tot een investeringsstrategie voor SIF-R, juist daar word ik heel enthousiast van! Het is tof dat we het vertrouwen krijgen.

SIF-R: Drijfveer & Enthousiasme

Ik wordt erg enthousiast van ons diverse team. We bundelen constant onze financiële en impactexpertise, om samen tot de best mogelijke strategieën te komen. Want, het is niet gemakkelijk om in Rotterdam tot een solide investeringsportefeuille te komen. Dat vergt additionele instrumenten, technische assistentie, een sterk netwerk én een goede samenwerking met de gemeente. Soms zijn we wel een jaar aan het werk met een onderneming voor we, als finale stap, de investering doen. Dat jaar is dan keihard nodig geweest. Maar juist dit zorgt uiteindelijk voor een investering die ook écht meer Rotterdammers gaat helpen. Daarnaast hebben we als fonds met onze managers, RvT en investeerders een groot en sterk netwerk dat voor sociale ondernemers soms een deur opengooit, die anders gesloten bleef. Deze gezamenlijke drive is erg inspirerend!

SIF-R: Team & Samenwerking

We zijn met een klein team begonnen en inmiddels fors gegroeid. Dat is ontzettend fijn, want nu kan iedereen een focus kiezen. Zo richt ik mijzelf meer op de programmatische ontwikkeling en aanpak. De analisten beoordelen alle ondernemingen nauwgezet. Bart houdt het totaaloverzicht en Suzanna focust op het impactraamwerk. Daarmee merken we een versnelling in het aantal investeringen en in de partnerschappen met partijen. Hierdoor kunnen we ieder jaar meer investeringen aankondigen, maar tegelijkertijd ook enorm verdiepen en ruimte creëren voor de businesspartnerrol voor onze portfolio-ondernemingen.

Passie 

Naast SIF-R maak ik me hard voor de kansengelijkheid van ieder kind in mijn eigen wijk Delfshaven. Ik ben daar 7 jaar geleden een sportvereniging gestart, daarna nóg een sportvereniging, een sportspullenbank opgericht met een partner en inmiddels de preventief jeugdbeleid-interventie Team Toekomst vormgegeven. Ik rust niet tot ieder kind in Delfshaven met een volle maag naar school gaat, daar zijn of haar eigen talenten tot wasdom kan laten komen én zich naschools bij een club ontwikkelt op ander vlak. Heel veel mensen vinden dat ambitieus, maar ik vind het van de zotte dat in een rijk land als Nederland dat nu nog niet zo is! En het is tof dat alle kennis en netwerk dat ik opdoe in Delfshaven weer meerwaarde heeft bij SIF-R en vice versa!

Meer lezen over Mirjam? Kijk hier op Linked-in.