Lenny van Klink - Oprichter, Manager & Lid Investeringscomité

Share

Lenny van Klink is mede-initiatiefnemer en oprichter van het Social Impact Fonds Rotterdam en sindsdien betrokken geweest als manager. Het fonds is de afgelopen jaren enorm gegroeid en begeeft zich aan de start van een nieuwe fase. Op dit keerpunt neemt Lenny afscheid bij SIFR. De oprichting van zijn start-up Salacia Solutions, vraagt focus van Lenny. We kijken samen terug op de weg die Lenny met Social Impact Fonds Rotterdam heeft afgelegd…

ANNO 2019

‘Het fonds is tot leven geroepen in 2019, toen in november de eerste closing plaatsvond. Maar de aanloop is veel langer geweest!’. Lenny legt uit dat het idee geboren is uit de werkgroep ‘Social Impact Investing’, opgericht door de gemeente Rotterdam, waarbij mensen uit de stad zijn gevraagd om mee te denken over oplossingen voor de grote opgaven van Rotterdam. ‘Die groep was onderdeel van Rotterdam Partners. Via Wim Hoogendoorn, destijds concerndirecteur bij gemeente Rotterdam, ben ik gevraagd om bij de groep aan te sluiten omdat ik de initiatiefnemer was van de Rebel Junior Academy’ vertelt hij. De Academy is een samenwerking tussen Rebel en een aantal Rotterdamse basisscholen, waarbij talentvolle kinderen in groep 7 en 8 de extra begeleiding ontvangen om de stap naar het gymnasium te maken. ‘Ik vind dat kinderen die talenten hebben maar wellicht net niet in het juiste netwerk zitten, wél de hulp moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen.’

Terug naar die werkgroep. Lenny vertelt dat ze samen de grootste vraagstukken van Rotterdam probeerden te formuleren en onder de loep te nemen. Samen met Bastiaan van der Knaap constateerde hij dat er eigenlijk een soort investeringsfonds nodig was voor de stad. ‘Want’, legt hij uit, ‘we observeerde twee dingen. Enerzijds heeft de gemeente een soort monopolisering tot stand gebracht in het oplossen van sociale problemen. De gemeente is dus het dominante loket geworden, maar de problematiek is zó veelzijdig en weerbarstig dat het heel lastig blijkt voor de gemeente om maatwerk te leveren. Anderzijds, is er veel privaat geld in Rotterdam en zijn er meerdere fondsen in de stad die donaties willen schenken. Maar eigenlijk wil je dat sociale ondernemers met een goed idee geholpen worden om te groeien, zodat zij een aanvulling kunnen worden op wat de gemeente al doet.’ Sociale ondernemers hebben vaak de uitdaging dat hun businesscase afhankelijk is van de besparing van kosten aan de kant van de gemeente. Nauw samenwerken is dus erg belangrijk maar vaak onmogelijk om te realiseren voor kleine start-ups. ‘Als je dan een soort samenwerking kan vormgeven tussen de ondernemers, de gemeente , geldverstrekkers én een professioneel team, dán ga je werk met werk maken!’, legt Lenny enthousiast uit.

De wereld van Impact Investing

Impact Investing lijkt tegenwoordig hip, maar het is nog steeds geen algemeen bekend begrip. Ook voor Lenny was de wereld van impact investing redelijk nieuw. Bij Rebel hield hij zich wel bezig met sociale problematiek en grote infrastructurele en duurzaamheidsopgaves. ‘Die combinatie van kennis zat al in mijn systeem en ik kreeg uiteraard hulp bij de dingen waar ik geen verstand van had. Zo zijn we op z’n Rotterdams ‘gewoon’ aan de gang gegaan! Niemand begreep in eerste instantie waar we het over hadden!’ zegt hij met een grote glimlach. We hebben veel uit moeten leggen en dat heeft anderen ook enthousiast gemaakt. Lenny haalde inspiratie bij buitenlandse fondsen, maar zag dat die niet haarfijn aansloten op wat zij probeerden te realiseren. ‘Wat cruciaal geweest is, is de dynamiek die ontstond in die werkgroep Social Impact Investing, die ons allemaal motiveerde om dit ook werkelijk voor elkaar te krijgen! Er was een bereidheid bij alle partijen om mee te werken, om geld ter beschikking te stellen en om onderzoek te doen naar wat er nodig zou zijn. Bij Bastiaan en mij, kwam de energie uit de realisatie dat dit een instrument was waarmee we écht wat konden bereiken in de stad!’. Tijdens een sociaal project van Rebel in Bospolder Tussendijk, vertelt Lenny dat alle puzzelstukjes samenvielen, wat het momentum creëerde waarmee ze het fonds van de grond hebben gekregen.

Tussen 2019 en nu hebben er best veel veranderingen plaatsgevonden, zowel in het sociale domein van de stad, als wel in de wereld van impact investing in het algemeen. Welke positieve ontwikkelingen zie jij?  

‘Ik denk dat de ambitie waarmee we het Social Impact Fonds gestart zijn en de belofte die we destijds gemaakt hebben, steeds beter kunnen waarmaken’ vertelt Lenny. ‘Steeds meer mensen in Rotterdam leren het fonds kennen. Daarnaast hebben we na een lang proces van experimenteren met het leveren van maatwerk, een fijne manier van werken gevonden. Ook hebben we een team opgebouwd waar alle kennis en skills aanwezig zijn om het fonds succesvol te maken.’ Maar zegt hij bedenkelijk, ‘Aan de andere kant zie je dat de maatschappelijke problemen alleen maar groter worden. De kloof tussen de mensen die aan de goede kant van de scheidslijn staan en de mensen die pech hebben, die wordt alleen maar groter én scherper.’ Hij houdt zijn hart vast; stijgende inflatie, energieprijzen en supermarktkosten gaan ervoor zorgen dat steeds meer mensen in de problemen gaan komen. ‘De behoefte voor aanvullende hulp en ondersteuning naast wat de gemeente al doet, die gaat alleen maar groter worden. De urgentie is duidelijk; nu is het tijd om méér gas te geven!’

Wat denk jij dat SIFR nodig heeft om nog beter bij te dragen aan het dichten van die kloof?

‘Wellicht voor de hand liggend’, zegt Lenny glimlachend, ‘maar hoe meer geld SIFR heeft, des te meer slagkracht!’. Het fonds gaat dit jaar verdubbelen van 5 naar bijna 10 mln, waarmee er voor SIFR steeds meer mogelijk is. Maar geld is niet dé oplossing an sich: ‘Ik denk ook dat in het organiseren van de samenwerkingen tussen de sociale ondernemers in de stad een grote slag te maken is. Daarnaast hebben we de ambitie om ook sociale ondernemingen van buiten de stad naar Rotterdam te halen, én het Rotterdamse bedrijfsleven socialer te maken. In die laatste twee zitten echt nog enorm veel kansen.’

Wat mis jij nu nog in het Rotterdamse sociale speelveld?

‘Ik denk tijd; dat blijft een schaars goed’, antwoordt Lenny, die zijn rol bij SIFR ook altijd naast zijn reguliere baan heeft vervult. ‘Ook het uitvoerend team heeft maar een beperkt aantal mensen, die zich allemaal drie slagen in de rondte werken. Iets meer lucht, iets meer tijd, en iets meer financiële mogelijkheden om een toegewijd team te houden; dat zou alles sneller kunnen laten verlopen. Dat mis ik’, concludeert hij.

Nu ga jij jezelf storten op je nieuwe onderneming Salacia Solutions, een nieuwe uitdaging!

‘Ja, dat gaat mijn volledige focus vragen, en ik heb er enorm veel zin in! We hebben ook afgesproken dat we graag een sociale onderneming willen worden, maar zo ver zijn we momenteel nog niet.’ Naast teruggeven van een bepaald percentrage winst door te herinvesteren in sociale projecten in de stad, heeft Lenny met Salacia Solutions ook de ambitie om een Academy te starten. Op deze wijze hopen ze jongeren te bereiken bij wie duurzaamheid en ICT geen voor de hand liggende carrièremogelijkheid is, en hen een opleidingstraject en baan kunnen bieden. ‘Zo hoop ik dat we een mooie afspiegeling kunnen worden van de Rotterdamse samenleving. Dát zou ik nou gaaf vinden! Dat is wel de legacy die SIFR bij mij heeft achtergelaten en daar ga ik mijn stinkende best voor doen!’.

Zijn er nog meer dingen die jij meeneemt vanuit jouw tijd bij SIFR?

‘Ja, twee dingen’, zegt Lenny.  ‘Allereest de realisatie dat ik een enorme geluksvogel ben; omdat ik gezond ben, een warme en stabiele thuisbasis heb, de mogelijkheden gehad heb om mijzelf te ontwikkelen en er altijd mensen zijn geweest die in mij geloofd hebben en kansen hebben gegeven. Die realisatie is een groot goed.’ Dus, daar komt bij kijken dat je af en toe en met niet aflatende energie ook moet proberen iets voor een ander te doen, legt hij verder uit. ‘Dat je continue over die scheidslijn moeten blijven kijken naar de andere kant. Als we dat doen maken we pas kans om écht cohesie in de stad te realiseren. Een Rotterdam voor iedereen.’

Wil je het team nog een bepaalde boodschap meegeven?

‘Ik denk dat SIFR er nog nooit zo goed voor gestaan heeft als nu. Als ik jullie iets wil meegeven is het dit; gas geven, gas geven, gas geven! SIFR is nodig en het wordt alleen maar meer nodig. Dus wat jullie doen, doet er écht toe. Ik heb het absolute vertrouwen in het team! Al is het van een iets grotere afstand, sta ik altijd paraat om te helpen wanneer dat nodig is.’

Lenny, het gehele team van SIFR bedankt je hartelijk voor al je tijd en inzet van de afgelopen jaren en wenst je succes met het volgende avontuur bij Salacia Solutions!