De kansen van Place Based impact investing

Share

Kun je aangeven waar je boek duurzaam kapitalisme over gaat?

Het boek gaat over het behalen van betere maatschappelijke en ecologische resultaten – door bedrijven, financiële sector, overheden en burgers. Hoe gaan we binnen sociale en planetaire grenzen opereren? Op de huidige manier gaat dat niet lukken – en daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Er zijn ook steeds meer verbeterinitiatieven, maar vaak richten die zich op deelproblemen. De samenhang ontbreekt. Mijn boek brengt die samenhang door de andere blik op waarde: als je dieper ingaat op de onderliggende problemen, blijkt er vaak een blokkerend financieel aspect aan te zitten. Het financiële denken is zo nauw dat het de niet-financiële waarde ondergraaft en daarmee uiteindelijk ook de financiële waarde. Bedrijven, overheden en vooral de financiële sector hebben oogkleppen waardoor ze verkeerd sturen. Die oogkleppen moeten we wegnemen en mijn boek laat zien hoe we dat kunnen. De methoden zijn er, het is vooral een kwestie van willen en doen. Het is een gedragsuitdaging!

Kun je aangeven waarom je SIF-R hebt opgenomen in het boek?

SIF-R is een aansprekend voorbeeld van hoe het anders kan. Ten eerste is SIF-R een investeerder met impactoogmerk, die bewust met lagere financiële rendementen genoegen neemt om veel hogere sociale en ecologische rendementen te behalen. Dat is de brede blik op waarde die ik bepleit. Nu zijn er gelukkig meer van dergelijke partijen, waaronder ook ifund hier in Rotterdam. Maar SIF-R is op een tweede manier nog specialer en dat is de samenwerking met allerlei partijen in de stad: natuurlijk de sociaal ondernemers die SIF-R financiert; de gemeente, waar SIF-R de juiste ingangen weet te vinden om sociaal ondernemers te helpen; grote bedrijven die de sociaal ondernemers kunnen helpen door producten af te nemen of hen vrijwilligers uit te lenen; de stichtingen die meefinancieren; Thrive dat de impact meet; en VoorGoed dat de contacten legt. Zo ontstaat een ecoysteem waarbinnen initiatieven kunnen floreren. Het mooie is dat daardoor de slagingskansen van de investeringen toenemen, wat goed is voor het financiële, sociale en ecologische rendement. Zo creëer je brede waarde. En dat allemaal in Rotterdam!

Wat zijn volgens jou de kansen van place based impact investing voor een stad als Rotterdam?

De stad staat voor grote uitdagingen. Teveel kinderen groeien op in armoede of onveilige omstandigheden, waardoor ze niet de mogelijkheden krijgen die anderen wel hebben. Maar daar liggen juist ook de kansen: als je ze op jonge leeftijd helpt dan kun je veel bereiken; en als je de ouders van die kinderen aan een zinnige baan helpt dan sla je ook een enorme slag, zowel voor hen persoonlijk als qua maatschappelijke kosten. De kansen liggen verder in het aanboren van onbenut potentieel: de vele mensen en organisaties die elkaar zouden kunnen versterken maar nu niet van elkaars bestaan of elkaars behoeften op de hoogte zijn. De kansen zijn enorm, maar ze benutten vraagt wel geduld. De effecten van interventies strekken zich immers uit over vele jaren. Denk aan het helpen van kansarme kinderen: daarvan werken de effecten decennia door. Dat geldt ook voor het opzetten van een ecosysteem van place based impact investing. Daarvan kun je wel al snel resultaten zien, maar het echte potentieel wordt pas benut als je na verloop van tijd steeds meer van die waardevolle verbindingen maakt. Dan kun je ook steeds beter goede investeringsprojecten identificeren en zelf creëren. De financiering komt dan echt in de haarvaten, waar je het meeste kunt bereiken.

Stel dat je over 5-10 jaar een vervolg schrijft op Duurzaam kapitalisme, waar zou je willen dat SIF-R dan staat qua fonds en als onderdeel van het ecosysteem in Rotterdam?

Over 5-10 jaar stel ik me een fonds voor dat zijn eerste successen gevierd heeft: het heeft meerdere ondernemers geholpen om op te schalen naar maatschappelijke resultaten en economische levensvatbaarheid; en het heeft in kaart gebracht welke interventies in welke omstandigheden het beste werken. Op die manier kunnen de interventies hier en elders effectiever worden. Ik stel me voor dat het ecosysteem in Rotterdam dan ook groter en hechter is. En idealiter zie je dat dan ook al een beetje in de resultaten op stads- en wijkniveauniveau: minder werkloosheid, meer kansengelijkheid en een grotere poel van sociaal ondernemers. Op langere termijn ga je het hopelijk terugzien in wijkculturen met meer initiatief en meer gemeenschapsgevoel. Dat zou toch geweldig zijn? En als inspiratiebron kan SIF-R ook impact buiten Rotterdam hebben.