Interview Suzanna

Share

September 2023

  • Hoe zag je carrière pad eruit?

Als ik terugkijk heeft mijn leven en mijn werk altijd gedraaid om gemeenschappen. De eerste gemeenschap was het bejaardenhuis waar we met ons gezin woonden vanaf dat ik 4 jaar oud was. Het onderzoeken van waarom mensen doen wat ze doen in een samenleving deed ik via de studie politieke antropologie, in Oost-Europa. Later werkte ik voor donatiefondsen in Nederland en ondersteunde ik verenigingen en stichtingen bij het aanvragen van financiële middelen.

  • Waarom heb je voor Social Impact Fonds Rotterdam gekozen?

Tijdens mijn tijd bij de donatiefondsen merkte ik dat sociale ondernemers en wijkondernemingen vaak vastliepen op het vinden van duurzame financiering, het ontbreken van lange lijnen in (gemeentelijk) beleid en niet passende regelgeving. Waardoor ze de mensen met wie ze werken niet voldoende konden ondersteunen en tegelijk óók een duurzame business opbouwen. SIF-R werkt samen met partners en ondernemers aan ondernemingen met een gezonde bedrijfsvoering die opleiding en werk bieden aan mensen met ongekend talent. Die gezamenlijke focus op het ontwikkelen van ondernemingen in de stad met private investeringen en de overheid als ondersteuner van wijkontwikkelingen in langdurige partnerschappen, daar haakte ik op aan. Dat is waar we iedere dag, met de ondernemers en met de mensen in de Rotterdam Impact Coalitie, aan werken. Dit is echt grensverleggend.

  • Wat trof je aan bij SIF-R toen je startte?

Een kundig team van enthousiaste mensen met veel humor, die houden van hun vak. Zo dicht mogelijk bij mensen en met zo weinig mogelijk extra bureaucratie. Ik ben onder de indruk van de motivatie, de vaart en de positieve insteek waarmee mijn collega’s ondernemers ondersteunen en nieuwe instrumenten bedenken die werken voor alle ondernemers in de stad.

  • Wat heb je bij SIF-R gedaan en gerealiseerd?

Impact inzichtelijk maken, laten zien wat sociaal ondernemers doen, daar is aandacht en tijd voor nodig. Sociaal ondernemers hebben die niet altijd, en dat is heel begrijpelijk. Vanuit SIF-R ondersteunen wij ondernemers om impact in kaart te brengen, visueel te maken in een plaatje met verandertheorie, en gericht te gaan meten. Dat doen we in benen-op-tafel sessies, waarin ondernemers even de mogelijkheid hebben om een stap terug te doen en te kijken wat er allemaal gebeurt in en om hun onderneming. Dat geeft lucht en daar ontstaat visie. We hebben daarnaast jaarlijks impact rapportages gemaakt en gepubliceerd (op onze website), waarin we laten zien wat de impact is van onze investering op de ondernemingen (financieel) en wat de impact is die de ondernemingen maken. Dat gaat met name om aantallen mensen die uit- en doorstromen op de arbeidsmarkt of aan het werk blijven bij een sociaal ondernemer. En we maken veel ruimte voor de verhalen van de mensen om wie het gaat. We zien het effect van sociaal ondernemers in de stad groeien. Dat vind ik fantastisch.

  • Waar ben je het meeste trots op?

Iedereen met wie we samenwerken, heeft het goede voor de stad voor ogen. Een stad waarin sociaal ondernemers en wijkondernemingen steeds meer mensen die buiten de boot vallen bereiken. Op weg naar een stad waarin iedereen meedoet en meetelt. Geduld en eerlijk benoemen waar de pijnpunten liggen helpen dan om relaties goed te houden. Luisteren naar elkaar en altijd de samenwerking blijven zoeken, geeft ruimte.

  • Hoe heb je eraan bijgedragen om impact management een vast onderdeel te laten zijn van het SIF-R investeringsproces?

In de gesprekken met ondernemers komen we er steeds meer achter waar ondernemers behoefte aan hebben. Waaraan een meetsysteem moet voldoen bijvoorbeeld om waardevolle sturingsinformatie op te leveren zonder een extra ‘bureaucratische handeling’ te zijn. Wat de ondernemer nodig heeft, is leidend. We verankeren de wensen die een ondernemer om impact management aan te scherpen heeft in het 100-dagen plan dat we met iedere onderneming na investering maken. Het team is goed thuis in deze onderwerpen en we ondersteunen en adviseren waar nodig.

  • Je hebt aangegeven meer eerstelijns actief te willen zijn. Wat zijn je drijfveren en wat zie je voor je?

Gesprekken met mensen voeren geeft me energie. Ik wil graag voor langere tijd van betekenis zijn voor mensen die ik ontmoet. Mijn eerste stappen in mijn zoektocht naar invulling van mijn verdere loopbaan bestaan uit het meelopen bij een aantal sociale ondernemingen in het dagelijkse proces om te ervaren waar mijn skills en ervaring van betekenis kunnen zijn. Spannend en mooi dat ik dit kan doen.

  • Welke toekomst zie je voor je voor SIF?

Privaat en publieke samenwerking krijgt heel concreet vorm in een impact fonds. Daar is behoefte aan: kennis van de sociale kaart en de ondernemende manier van kijken naar oplossingen en antwoorden. Dan ontstaan er nieuwe financieringsvormen, zoals resultaatfinancieringen. Ik denk dat daarin een belangrijke kracht ligt: het financieren van ondernemingen en organisaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen en het vertrouwen hebben van de mensen voor wie ze er zijn.