Aanleveren bewijstukken en uitbetaling!

Share

De eerste ondernemingen die meedoen aan de pilot van het prestatiecontract op WERK hebben de éérste mijlpaal behaald! Wanneer hun werknemer één jaar in dienst is, wordt het tijd om de juiste informatie op te sturen om de prestatiebijdrage ook werkelijk te mogen ontvangen. Maar wat wordt er precies gevraagd?

Om het de ondernemers makkelijk te maken staat in het bovenstaande schema beschreven welke bewijsstukken opgestuurd moeten worden. Deze mogen ingeleverd worden bij thom@voorgoedagency.nl!

De pilot rondom het prestatiecontract op WERK is opgezet door Voor Goed Agency, Social Impact Fonds Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De prestatiebijdrage is er om sociale ondernemers die écht impact maken tegemoet te komen, in de tijd én financiële kosten die nodig zijn voor het faciliteren van de juiste begeleiding op maat. Want, sociale ondernemers spelen een belangrijke rol in het bereiken, motiveren en begeleiden van Rotterdammers met onbenut arbeidspotentie.

En dit gaat verder dan onze stad: bij een succesvolle pilot kan het prestatiecontract bij meer gemeentes uitgerold worden!