Prestatiecontracten

Voor het waarderen van maatschappelijke resultaten op meerdere leefgebieden

Shape image svg

Sociaal ondernemerschap is sterk in ontwikkeling. Er zijn steeds meer sociaal ondernemers en bestaande sociaal ondernemers worden groter en schalen op. Bijna de helft van de sociale ondernemingen (48%) in Nederland hebben als primaire missie het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Rotterdam is dat zelfs 60% van de aangemelde ondernemingen bij SIFR.

Sociaal ondernemers hebben vaak een lastig businessmodel. Zij bieden een product aan dat concurreert op de markt. Zij bieden bijvoorbeeld koffie aan, of een taxirit, of een verbouw- en klusdiensten thuis. Zij bieden die dienstverlening aan, omdat ze daarmee werk creëren voor hun doelgroep. Dat betekent dat de verkoopprijs concurrerend moet zijn. Soms wil de consument wel iets extra betalen voor een sociaal product, maar niet te veel.

De sociaal ondernemer heeft een doelgroep in dienst die meer aandacht vraagt dan een medewerker die nog nooit, door omstandigheden, uit de running is geweest. Die extra kosten die de ondernemer maakt, kan de ondernemer nauwelijks doorberekenen in het product. Daarmee heeft de ondernemer vaak een kwetsbare businesscase. Een prestatiebijdrage, op basis van resultaat, zou het gat kunnen dichten dat veel sociaal ondernemers nu jaarlijks hebben en dat hen weerhoudt van succes en verdere groei. Want, voor verdere groei is vaak sociaal investeringsgeld nodig, maar sociale investeringsfondsen, zoals SIFR, investeren niet in ondernemingen die structureel tekortkomen. Door een prestatiecontract af te sluiten en als sociaal ondernemer te worden beloond voor het activeren en duurzaam aan het werk krijgen van een bijstandsgerechtigde, krijgen veel ondernemers een stabielere businesscase en dat biedt hen vervolgens de kans om een investering aan te trekken.

Veel sociaal ondernemers bieden maatwerk per medewerker/ deelnemer. Dat betekent dat zij de medewerker ook helpen om tot stabilisatie en oplossing van schuldenproblematiek te komen, dat zij helpen om huisvesting te vinden of dat zij deelnemers, die in de concurrerende arbeidsmarkt niet tot hun recht zullen komen, aantrekkelijke dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk bieden. Het krachtige aan de vele sociale ondernemers en initiatiefnemers in de stad is dat zij een sterk netwerk hebben in hun wijk en binnen hun doelgroep. Waar de gemeente moeite heeft met het vinden en begeleiden van de doelgroepen, hebben deze ondernemers en initiatiefnemers dat niet. Gemeente en ondernemers kunnen elkaar versterken. Als die meerwaarde kan worden gekwantificeerd in een bijdrage bij gerealiseerd duurzaam succes versterkt dat de businesscase van die ondernemers, waardoor een investering mogelijk wordt.

Naast de samenwerking met de gemeente op prestatiecontracten ziet SIFR ook mogelijkheden om procesinnovatie door te voeren, om de impact voor een doelgroep te versterken en daarmee ook de businesscase te versterken. Omdat SIFR vanuit de doelgroep redeneert en een goede samenwerking met de gemeente heeft opgebouwd, kunnen procesinnovaties worden opgepakt en met partners worden vormgegeven. Denk aan procesinnovatie op de invrijheidsstelling van ex-gedetineerden, waarvan 60% na detentie terugvalt omdat er geen geld is voor eten of een dak boven het hoofd.

Of denk aan de koppeling tussen opleiders voor zonnepanelen, energiecoöperaties en werkcoöperaties anderzijds. Het zorgen dat de energietransitie nieuwe banen in de wijk oplevert klinkt logisch, maar is vanuit de gemeente nauwelijks aan te sturen. SIFR kan die samenwerking wél samen met ondernemers opbouwen.