Prestatiecontracten WERK

Niet belonen op inspanning, maar op impact!

Shape image svg

Prestatiebeloning voor wie kan laten zien dat ze Rotterdam écht verder helpen!

Werkeloosheid is een van de grote uitdagingen in onze stad.  De Gemeente Rotterdam kan dat niet alleen oplossen. In Rotterdam is sociaal ondernemerschap sterk in ontwikkeling en gaat de komende jaren een cruciale rol spelen in het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namens de Rotterdam Impact Coalitie, een samenwerkingsband om de stad socialer én duurzamer te maken, willen SIFR en Voor Goed een innoverend systeem ontwikkelen waarin sociale ondernemers worden beloond voor de impact die zij realiseren!

Sociaal ondernemers hebben vaak een lastig businessmodel. Hun product of dienstverlening concurreert op de markt, maar ook hebben ze een doelgroep in dienst die meer aandacht nodig heeft. Hier komen extra kosten bij kijken voor de ondernemer. Maar, de kracht van vele Rotterdamse sociale ondernemers en initiatiefnemers is dat zij een uiterst sterk netwerk hebben in hun wijk en binnen hun doelgroep. Daarnaast is de impact die zij maken veelvoudig en van uiterst belang voor onze stad: niet alleen de arbeidsparticipatie gaat omhoog, ook wordt er zelfvertrouwen, eigenwaarde en stabiliteit gecreëerd waardoor participeren op alle andere vlakken van de maatschappij ook mogelijk wordt.

Prestatiecontract

Een prestatiebijdrage, op basis van resultaat in plaats van inspanning, zou het gat van veel sociale ondernemers kunnen dichten – wat hen vaak weerhoudt van succes en verdere groei. Een beloning vanuit de Gemeente Rotterdam voor hen die impact maken en Rotterdam verder helpen! Voor Goed en SIFR leiden de pilot rondom het prestatiecontract namens de Rotterdam Impact Coalitie. Zo wordt er naar een systeem gewerkt waar sociale ondernemers gecompenseerd worden voor hun sociale resultaten.

Interessant, meer weten? Klik op de afbeelding en doorloop het stappenplan!

6-Stappenplan en voorwaarden voor deelname prestatiecontracten
6-Stappenplan en voorwaarden voor deelname prestatiecontracten