Prestatiecontracten WERK

Niet belonen op inspanning, maar op impact!

Shape image svg

Prestatiebeloning voor wie kan laten zien, dat ze Rotterdam écht verder helpen!

Werkloosheid is een van de grote uitdagingen in onze stad.  De Gemeente Rotterdam kan dat niet alleen oplossen. In Rotterdam is sociaal ondernemerschap sterk in ontwikkeling en gaat de komende jaren een cruciale rol spelen in het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namens de Rotterdam Impact Coalitie, een samenwerkingsband om de stad socialer én duurzamer te maken, willen SIFR en Voor Goed een innoverend systeem ontwikkelen, waarin sociale ondernemers worden beloond voor de gerealiseerde impact!

Sociale ondernemers hebben vaak een lastig businessmodel. Hun product of dienstverlening concurreert niet alleen op de markt, maar ook hebben ze een doelgroep in dienst die meer aandacht nodig heeft. Hier komen extra kosten bij kijken voor de ondernemer. Maar de kracht van vele Rotterdamse sociale ondernemers en initiatiefnemers is, dat zij een uiterst sterk netwerk hebben in de wijk en binnen hun doelgroep. Daarnaast is de impact die zij maken veelvoudig en van uiterst belang voor onze stad. Niet alleen de arbeidsparticipatie gaat omhoog, ook wordt er zelfvertrouwen, eigenwaarde en stabiliteit gecreëerd, waardoor participeren op alle andere vlakken van de maatschappij ook mogelijk wordt.

Prestatiecontract

Een prestatiebijdrage op basis van resultaat in plaats van inspanning zou het gat van veel sociale ondernemers kunnen dichten. Het gat, dat succes en verdere groei vaak belemmert. Een beloning vanuit de Gemeente Rotterdam voor hen, die impact maken en Rotterdam verder helpen! Voor Goed en SIFR leiden de pilot rondom het prestatiecontract namens de Rotterdam Impact Coalitie. Zo wordt er naar een systeem gewerkt, waar sociale ondernemers gecompenseerd worden voor hun sociale resultaten.

Interessant, meer weten? Klik op de afbeelding en doorloop het stappenplan!

6-Stappenplan en voorwaarden voor deelname prestatiecontracten
6-Stappenplan en voorwaarden voor deelname prestatiecontracten

The Young Digitals is één van de ondernemingen die het prestatiecontract ondertekend heeft. Lees in dit interview meer!

Ook ging SIFR in gesprek Aad van de Werf (WSPR), voor meer meer inzichten vanuit de gemeente. Lees hier meer!

UPDATE mei 2022 : Ondertussen is het moment aangebroken dat de eerste kandidaten, van de ondernemingen die meedoen aan het prestatiecontract, één jaar in dienst zijn! Onderstaand staat beschreven welke bewijstukken de ondernemers moeten aanleveren om de prestatiebijdrage te ontvangen!