Het SIFR-team

Een multidisciplinair team met impact- en investeringskennis

Shape image svg

SIFR-teamleden

Het Social Impact Fonds Rotterdam heeft een SIFR-manager voor de aansturing van het fonds, 5 uitvoerend teamleden, een investment committee dat besluit over investeringen en een Raad van Toezicht, aangesteld door de investeerders.

Bastiaan van der Knaap

Bastiaan van der Knaap

SIFR-Manager en lid Investment Committee
Linkedin

Bastiaan van der Knaap is partner bij Realconomy. Realconomy heeft als doel steden ‘fit’ te maken: economisch, sociaal en maatschappelijk. Daarnaast is Dhr. van der Knaap managing director van het Rotterdam Port Fund, het investeringsfonds van de Rotterdamse haven. Vanuit zijn Rotterdams hart is Dhr. Van der Knaap sinds 2016 actief lid van de Werkgroep Impact Investing en, vanuit die rol, medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het Fonds. Dhr. Van der Knaap is oprichter van het fonds en stuurt het fonds aan vanuit zijn rollen als SIFR-manager en lid van het investment committee.

Frans van der Harst

Frans van der Harst

Voorzitter Investment Committé
Linkedin

Frans van der Harst is onafhankelijk voorzitter van het Investment Committee van SIFR. Dhr. Van der Harst is , samen met Dhr. Van der Knaap, managing director van het Rotterdam Port Fund, het investeringsfonds van de Rotterdamse haven. Dhr. Van der Harst is tevens hoofd van het onderdeel van NIBC dat via Mezzanine- en Equityfinanciering investeert in bedrijven om hun groei- of exitstrategie te realiseren.

Jacob van der Goot

Jacob van der Goot

Voorzitter Raad van Toezicht
Linkedin

Jacob van der Goot is lange tijd directeur geweest van de ABN AMRO-bank Rotterdam. Vervolgens heeft Dhr. Van der Goot diverse relevante functies op het maatschappelijk vlak in Rotterdam vervuld. Denk aan het voorzitterschap van de Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en voorzitter van de RvT van Rotterdam Partners. Met zijn groot maatschappelijk Rotterdams hart is Dhr. Van der Goot vanaf 2016 voorzitter van de werkgroep impact investing en vanuit die rol vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van het Fonds. Dhr. Van der Goot is voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt, namens de investeerders, zicht op het fonds. Mede-rvt-leden zijn Mevrouw Marlies Mulder, eigenaar De Zaken Partner (DZP) en diverse nevenfuncties in Rotterdam en de heer Lex Fontein, directeur Hudig & Veder en namens G.Ph. Verhagenstichting als 1 van de investeerders.

Bart Meijs

Bart Meijs

Managing Director
Linkedin

Bart Meijs is in 2018 gevraagd om het fonds op te starten en de uitvoering van het fonds te managen. Dhr. Meijs is sinds 2004 actief op het gebied van Impact Investing. Co-founder InReturn East Africa Fund (Kenia, Tanzania), waar het team 14 impact investments heeft gemaakt en gemanaged en het overgrote deel heeft verkocht. Daarna is Dhr. Meijs teruggekomen uit Afrika en is gaan werken bij het Rotterdamse Enviu als CIO: middels systeemverandering en sociale ondernemingen impact creëren. Bart heeft een Executive Master of Finance and Control & MSc. in Financial Business Economics (EUR)

Mirjam van Rijn

Mirjam van Rijn

Uitvoerend Programma Ontwikkelaar
Linkedin

Mirjam van Rijn is sinds 2004 actief in sociaal- maatschappelijke innovatie in de stad middels publiek-private samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Mevr. van Rijn heeft 16 jaar gewerkt bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast is zij sinds 2010 actief als sociaal initiatiefnemer op het gebied van kansgelijkheid voor ieder kind: website met kinderactiviteiten, Hockeyclub Delfshaven, Multisportvereniging Delfshaven en vanaf 2020 Preventief jeugdbeleid interventie Delfshaven. Mirjam van Rijn is daarnaast onbezoldigd bestuurslid van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en het Rotterdams Comité Nationale Belangen. Ze heeft een Master of Science and Business Administration (MScBA) & een Master in City Administration (MCA) van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Kit Coremans

Kit Coremans

Adviseur
Linkedin

Kit Coremans is een ervaren adviseur op investeringsmanagement en corporate governance. Dhr. Coremans is, naast zijn werkzaamheden voor SIFR, adviseur voor de directie van PGGM Investments. Dhr. Coremans heeft ervaring als audit committee-member bij Oxfam en heeft daarnaast als operations and development manager bijgedragen aan operationeel excellence bij Inter Trustgroup, ITG en Quotidien.

Suzanna Vergouwe

Suzanna Vergouwe

Senior Impact Investment Analist
Linkedin

Suzanna Vergouwe is als senior impact investment analist verantwoordelijk voor de beoordeling van nieuwe ondernemingen, het mede-managen van bestaande portfoliobedrijven en gaat meebouwen aan het impactraamwerk van het fonds. Mevr. Vergouwe heeft jarenlange fondservaring bij landelijke vermogensfondsen en heeft daarnaast een groot sociaal Rotterdams netwerk.

Geert Wassens

Geert Wassens

Investmentmanager
Linkedin

Geert Wassens is als investment-manager verantwoordelijk voor het mede-beoordelen van ondernemingen en het mede-uitvoeren van analyses en due diligence. Dhr. Wassens is ervaren investmentanalist en momenteel, naast SIFR, medeverantwoordelijk voor de fondsenwerving van Hardt Hyperloop.

Hidde de Lange

Hidde de Lange

Investmentmanager
Linkedin

Hidde de Lange is als investment manager verantwoordelijk voor beoordeling van ondernemingen en uitvoeren van analyses en due diligence samen met het team. Dhr. de Lange is in 2016 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (MSc, Financial Economics) en heeft voorafgaand aan zijn rol bij SIFR ruim 3,5 jaar Corporate Finance en M&A ervaring opgedaan bij Pointer Corporate Finance in Amsterdam.

Sjoerd Paulissen

Sjoerd Paulissen

SIFR-Investmentmanager
Linkedin

Sjoerd Paulissen is als investment manager betrokken bij het mede-begeleiden van het volledige investeringstraject binnen specifieke projecten. Zijn achtergrond als waterbouwkundig ingenieur stelt hem in staat om projecten niet alleen vanuit een financiële maar ook vanuit een technische invalshoek te benaderen. Naast SIFR is Sjoerd Paulissen momenteel financieel adviseur bij Rebel Group.

Linda Boer

Linda Boer

Investmentmanager
Linkedin

Linda Boer beschikt over jarenlange commerciële ervaring met het laten groeien van teams en portfolio’s en heeft een passie voor business development en innovatie. Als investmentmanager zet ze deze kennis binnen het brede financieringsproces graag in voor ondernemingen die vernieuwende oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Naast SIFR is zij werkzaam als interim manager bij diverse organisaties.

Casper Valkenburg

Casper Valkenburg

Investment Manager
Linkedin

Casper is als investment manager zowel betrokken bij de transactieprocessen als bij de ondersteuning van huidige portefeuillebedrijven. Hij heeft ruime ervaring met investeringsanalyses vanuit zijn huidige functie als asset management consultant bij AF Advisors en zijn ervaring als M&A adviseur.

Maaike Luiten

Maaike Luiten

PR: Marketing & Communicatie
Linkedin

Maaike Luiten heeft haar bachelor Liberal Arts & Sciences afgerond bij Erasmus University College in de richting International Relations and Political Science & Political Philosophy and Critical Theory. Binnen SIFR is ze nu verantwoordelijk voor alle processen rondom marketing & communicatie. Naast SIFR is Maaike Luiten in haar vrije tijd druk met haar eigen onderneming in de verkoop van vintage en tweedehands kleding.

Antonie Louter

Antonie Louter

Junior Impact Investment Analist
Linkedin

Antonie Louter heeft de master Econometrie afrond op de Erasmus Universiteit en woont al heel zijn leven in Rotterdam. Sinds September 2022 is hij gestart als Junior Impact Investment Analist en ondersteunt het team in het gehele investeringsproces. In zijn vrije tijd geeft hij graag voetbal training aan jonge kinderen.

Hugo Adriaenssens

Hugo Adriaenssens

Stagiair Impact Investing
Linkedin

Hugo Adriaenssens is momenteel in zijn laatste jaar Bachelor bij Rotterdam School of Management. Hij komt oorspronkelijk uit België, heeft tien jaar in Amerika gewoond en studeert nu al drie jaar in Rotterdam. Sinds September 2022 is hij gestart als Junior Impact Investment Analist stagiair en ondersteunt het team in het gehele investeringsproces.

Binnen SIFR is zowel kennis over de inhoudelijke thema's, als investerings- en ondernemingskennis aanwezig.

Om maximale impact te kunnen realiseren op de drie thema’s, is het nodig dat inhoudelijke kennis over de thema’s en investeringskennis hand in hand gaan. Alleen door inhoudelijke thema’s volledig te ontleden en van daaruit, vanuit een investeringsbril, naar mogelijke investeringsstrategieën te kijken, wordt het mogelijk om initiatieven en organisaties om te bouwen naar duurzame ondernemingen.

Dat doen we niet voor maximale financiele impact, maar juist voor maximale maatschappelijke impact. Want alle thema’s van SIFR vergen een lange termijnaanpak. Armoede is niet opgelost in enkele jaren. Daar is 10 tot 20 jaar continue inzet op nodig. De werkloosheid in Rotterdam is dermate groot; in een paar jaar realiseer je als ondernemer te weinig. Toch kennen de subsidies op deze vraagstukken vaak een degelijke korte termijn. Ondernemingen die het verschil kunnen maken op deze thema’s verdienen een duurzaam verdienmodel, zodat zij langjarig hun werk kunnen doen in de stad.