Het SIFR-team

Een multidisciplinair team met impact- en investeringskennis

Shape image svg

SIFR-teamleden

Het Social Impact Fonds Rotterdam heeft een SIFR-manager voor de aansturing van het fonds, 5 uitvoerend teamleden, een investment committee dat besluit over investeringen en een Raad van Toezicht, aangesteld door de investeerders.

Bastiaan van der Knaap

Bastiaan van der Knaap

SIFR-manager en lid Investment committee
Linkedin

Bastiaan van der Knaap is partner bij Realconomy. Realconomy heeft als doel steden ‘fit’ te maken: economisch, sociaal en maatschappelijk. Daarnaast is Dhr. van der Knaap managing director van het Rotterdam Port Fund, het investeringsfonds van de Rotterdamse haven. Vanuit zijn Rotterdams hart is Dhr. Van der Knaap sinds 2016 actief lid van de Werkgroep Impact Investing en, vanuit die rol, medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het Fonds. Dhr. Van der Knaap is oprichter van het fonds en stuurt het fonds aan vanuit zijn rollen als SIFR-manager en lid van het investment committee.

Lenny Van Klink

Lenny Van Klink

SIFR-manager en lid Investment committee
Linkedin

Lenny van Klink is partner bij RebelGroup. Rebel adviseert op de vraagstukken van de toekomst, onder andere op het sociaal domein. Dhr. Van Klink is, vanuit zijn passie voor de opgaven van Rotterdam, sinds 2016 actief lid van de Werkgroep Impact Investing en, vanuit die rol, medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het fonds. Lenny is oprichter van het fonds en stuurt het fonds aan vanuit zijn rollen als SIFR-manager en lid van het investment committee.

Frans van der Harst

Frans van der Harst

Voorzitter Investment committee
Linkedin

Frans van der Harst is onafhankelijk voorzitter van het Investment Committee van SIFR. Dhr. Van der Harst is , samen met Dhr. Van der Knaap, managing director van het Rotterdam Port Fund, het investeringsfonds van de Rotterdamse haven. Dhr. Van der Harst is tevens hoofd van het onderdeel van NIBC dat via Mezzanine- en Equityfinanciering investeert in bedrijven om hun groei- of exitstrategie te realiseren.

Jacob van der Goot

Jacob van der Goot

Voorzitter Raad van Toezicht
Linkedin

Jacob van der Goot is lange tijd directeur geweest van de ABN AMRO-bank Rotterdam. Vervolgens heeft Dhr. Van der Goot diverse relevante functies op het maatschappelijk vlak in Rotterdam vervuld. Denk aan het voorzitterschap van de Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en voorzitter van de RvT van Rotterdam Partners. Met zijn groot maatschappelijk Rotterdams hart is Dhr. Van der Goot vanaf 2016 voorzitter van de werkgroep impact investing en vanuit die rol vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van het Fonds. Dhr. Van der Goot is voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt, namens de investeerders, zicht op het fonds. Mede-rvt-leden zijn Mevrouw Marlies Mulder, eigenaar De Zaken Partner (DZP) en diverse nevenfuncties in Rotterdam en de heer Lex Fontein, directeur Hudig & Veder en namens G.Ph. Verhagenstichting als 1 van de investeerders.

Bart Meijs

Bart Meijs

Managing director SIFR
Linkedin

Bart Meijs is in 2018 gevraagd om het fonds op te starten en de uitvoering van het fonds te managen. Dhr. Meijs is sinds 2004 actief op het gebied van Impact Investing. Co-founder InReturn East Africa Fund (Kenia, Tanzania), waar het team 14 impact investments heeft gemaakt en gemanaged en het overgrote deel heeft verkocht. Daarna is Bart teruggekomen uit Afrika en is gaan werken bij het Rotterdamse Enviu als CIO: middels systeemverandering en sociale ondernemingen impact creëren. Bart heeft een Executive Master of Finance and Control & MSc. in Financial Business Economics (EUR)

Mirjam van Rijn

Mirjam van Rijn

Impact manager
Linkedin

Mirjam van Rijn is sinds 2004 actief in sociaal- maatschappelijke innovatie in de stad middels publiek-private samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Mirjam heeft 16 jaar gewerkt bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast is zij sinds 2010 actief als sociaal initiatiefnemer op het gebied van kansgelijkheid voor ieder kind: website met kinderactiviteiten, Hockeyclub Delfshaven, Multisportvereniging Delfshaven en vanaf 2020 Preventief jeugdbeleid interventie Delfshaven. Mirjam is daarnaast onbezoldigd bestuurslid van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en het Rotterdams Comité Nationale Belangen. Mirjam heeft een Master of Science and Business Administration (MScBA) & een Master in City Administration (MCA) van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Maurits Huijsmans

Maurits Huijsmans

SIFR-investmentmanager
Linkedin

Maurits Huijsmans is sinds 2017 werkzaam in impact investment, bij het Rotterdam Port Fund. Voorafgaand daaraan heeft Dhr. Huijsmans gewerkt bij NIBC op het gebied van Corporate Banking. Dhr. Huijsmans heeft gestudeerd aan de TU Delft en daar zijn masters degree behaald op System's engineering, policy analysis and management.

Jord Smit

Jord Smit

SIFR-investmentmanager
Linkedin

Dhr. Smit is, naast zijn werkzaamheden voor SIFR, werkzaam bij Rebel Group als adviseur op projectfinanciering. Voorafgaand daaraan heeft Dhr. Smit gewerkt bij de Rabobank als associate projectfinanciering. Dhr. Smit is in 2014 afgestudeerd aan de EUR als master of Science (MSc), financial economics.

Kit Coremans

Kit Coremans

SIFR-advisor
Linkedin

Kit Coremans is een ervaren adviseur op investeringsmanagement en corporate governance. Dhr. Coremans is, naast zijn werkzaamheden voor SIFR, adviseur voor de directie van PGGM Investments. Dhr. Coremans heeft ervaring als audit committee-member bij Oxfam en heeft daarnaast als operations and development manager bijgedragen aan operationeel excellence bij Inter Trustgroup, ITG en Quotidien.

Binnen SIFR is zowel kennis over de inhoudelijke thema's, als investerings- en ondernemingskennis aanwezig.

Om maximale impact te kunnen realiseren op de drie thema’s, is het nodig dat inhoudelijke kennis over de thema’s en investeringskennis hand in hand gaan. Alleen door inhoudelijke thema’s volledig te ontleden en van daaruit, vanuit een investeringsbril, naar mogelijke investeringsstrategieën te kijken, wordt het mogelijk om initiatieven en organisaties om te bouwen naar duurzame ondernemingen.

Dat doen we niet voor maximale financiele impact, maar juist voor maximale maatschappelijke impact. Want alle thema’s van SIFR vergen een lange termijnaanpak. Armoede is niet opgelost in enkele jaren. Daar is 10 tot 20 jaar continue inzet op nodig. De werkloosheid in Rotterdam is dermate groot; in een paar jaar realiseer je als ondernemer te weinig. Toch kennen de subsidies op deze vraagstukken vaak een degelijke korte termijn. Ondernemingen die het verschil kunnen maken op deze thema’s verdienen een duurzaam verdienmodel, zodat zij langjarig hun werk kunnen doen in de stad.