Onze investeringen

De investeringen van SIFR

Shape image svg

Dit zijn de investeringen die door SIFR reeds zijn gedaan sinds de lancering van het fonds in november 2019

De Beroepentuin

De Beroepentuin

De Beroepentuin is een Rotterdamse onderneming en biedt de kortste weg naar betaald werk voor mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ex-gedetineerden, statushouders of mensen uit de wijk die al jaren niet participeren. Bij De Beroepentuin krijgen zij een verkorte praktijkopleiding en daarna een baan in de energietransitie.

 

 

www.deberoepentuin.nl

Maakotheek

Maakotheek

Maakotheek is een Rotterdamse onderneming die Maakboxen verhuurt aan scholen en via lesbrieven en online lessen docenten in staat leert hoe ze aantrekkelijk wetenschap- en techniekonderwijs kunnen geven. Zo maken leerlingen kennis met technieken en vaardigheden die in de toekomst belangrijk zijn, maar die veel kinderen niet vanzelfsprekend meekrijgen.

 

www.maakotheek.nl

Mama Taxi

Mama Taxi

Mama Taxi faciliteert opleidingen en biedt werk aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en functioneert als maatschappelijke springplank voor vrouwen die hun kansen willen keren. Mama Taxi bestaat uit Stichting Mama, waar Mama’s worden opgeleid tot professionele chauffeuses, en Mama Taxi Mobility waarin werkgelegenheid voor de Mama’s gecreëerd wordt.

 

www.mamataxi.nl

Top Mask image