Voor ondernemers

SIFR investeert in ondernemingen die het verschil (gaan) maken in Rotterdam

Shape image svg

Wij investeren in 3 ondernemingsgroepen

Bestaande en nieuwe sociale ondernemingen in Rotterdam

Bestaande en nieuwe sociale ondernemingen in Rotterdam

Is jouw Rotterdamse sociale onderneming gefocust op 1 van onze 3 thema’s? Ben je bijvoorbeeld ondernemer met een hoofddoelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen? Bereik je daarmee inmiddels mooie resultaten? Dan zijn wij geïnteresseerd.

Succesvolle sociale ondernemingen die zich in Rotterdam willen vestigen

Succesvolle sociale ondernemingen die zich in Rotterdam willen vestigen

Ben je buiten Rotterdam succesvol op 1 van onze thema’s en kan jouw onderneming een mooie bijdrage leveren aan de oplossing van een groot Rotterdams vraagstuk? Dan zijn wij geïnteresseerd.

Bestaand bedrijfsleven in de regio dat meer sociaal wil ondernemen

Bestaand bedrijfsleven in de regio dat meer sociaal wil ondernemen

Heb je als ondernemer een ambitie om structureel meer maatschappelijke impact te realiseren? Past die impact binnen onze thema’s en schat je in dat je mooie resultaten kunt realiseren? Dan zijn wij geïnteresseerd.

Top Mask image Bottom Mask image

Investeringscriteria

 • 1
  Ondernemers

  Impact

  • De bestaansreden van de onderneming is impact op 1 van de 3 thema's
  • Bereid om impact op een gestructureerde manier te meten
  • De interventie kan groeien en is idealiter repliceerbaar

 • 2
  Ondernemers

  Management

  • Ervaren management met relevante en brede ervaring
  • Staat open voor advies
  • Bereidheid kennis en ervaring te delen in het netwerk
  • Zoeken naast financiering een lange termijn businesspartner

 • 3
  Ondernemers

  Onderneming

  • Sociale onderneming die impact kan genereren en winst kan maken
  • Goede kansen op succesvol uitrollen van product of aanpassen bedrijfsvoering
  • Goed onderbouwd businessplan

De financiering dient de impact. Daarom zijn er 3 financieringsvormen.

 

1)    Technische Assistentie financiering (10-25k): Maakt het mogelijk bedrijfsprojecten te financieren die nodig zijn om financieringsgereed te worden: strategieplan, impactplan, werving, financiele administratie e.d.

 

2)    Seed financiering (50-250k): Voor ondernemingen na proof-of-concept en voor operationele winstgevendheid. De financiering wordt gebruikt om de onderneming op te bouwen.

 

3)    Venture Capital financiering (150k – 1,2mln): Voor ondernemingen die operationeel minimaal break even zijn en willen groeien (naar andere wijken / steden). Ook geschikt voor voorfinanciering social impact bonds.

 

Ons investeringsproces bestaat uit 5 stappen die ons team met de ondernemer doorloopt.  Het proces gebruiken we om ondernemersteam en bedrijfsmodel goed te leren kennen. In deze fase wordt al advies gegeven en wordt de financieringsvraag in kaart gebracht. Op basis van wederzijds vertrouwen en een gezamenlijk gedragen impact- en bedrijfsplan wordt geïnvesteerd.

Het investeringsteam legt besluitvorming voor aan de SIFR-manager en voorafgaand aan de Term Sheet en het tekenen van het contract wordt het InvesteringsCommittee gevraagd om te besluiten op de investering.

De doorlooptijd van het proces is sterk afhankelijk van de beschikbare informatie, de type en omvang van de financiering en kan variëren van 2 tot 4 maanden na een positieve evaluatie.

Afbeelding 1: Investeringsproces
Afbeelding 1: Investeringsproces

Kansen Voor West II

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een fonds ter beschikking gesteld door de Europese Unie om regionale economische verschillen te verminderen. Kansen voor West is één van hun meerjarige economisch stimuleringsprogramma’s om ambitieuze, structurele hervormingen in gang te zetten richting een slimmere, groenere en socialere markteconomie.   Lees hier meer over het Kansen voor West II programma.

Social Impact Fonds Rotterdam heeft 2 mln Europese subsidie ontvangen van Kansen voor West II, een bijdrage voor het stimuleren en verduurzamen van de sociale markteconomie van Rotterdam.

De subsidie is bestemd voor projecten die zich richten op (digitale) innovatie, groene verduurzaming en het verkleinen van mismatches op de arbeidsmarkt om arbeidspotentie beter te benutten (zie toelichting afbeelding 3).  Deze actielijnen sluiten haarfijn aan op het bestaande investeringsmandaat van Social Impact Fonds Rotterdam. SIFR is opgericht in 2019 met het doel om via investeringen in sociale ondernemingen substantiële oplossingen te vinden voor de hardnekkigste maatschappelijke opgaven van Rotterdam: hoge werkloosheid, armoede onder de inwoners, de grote schuldenproblematiek, sociale uitsluiting en het gebrek aan inclusiviteit bij diverse transities, waaronder de energietransitie.

SIFR vult de 2 mln subsidiebijdrage aan met een eigen bedrag van EUR 860.000. We zetten de EUR 2,8 mln in, middels reeds gecommitteerde investeringen in onze huidige en toekomstige portefeuille ondernemingen, die de economische kracht van Rotterdam versterken en substantiële impact te maken op de genoemde thema’s (zie criteria afbeelding 2 & 3).

Afbeelding 2: Flowchart Investeringscriteria Kansen voor West II
Afbeelding 2: Flowchart Investeringscriteria Kansen voor West II
Afbeelding 3: Toelichting Termen Criteria Kansen voor West II
Afbeelding 3: Toelichting Termen Criteria Kansen voor West II