Wat is technical assistance?

Waarom SIFR een TA-faciliteit heeft

Shape image svg

1. Wat is technical assistance?

 

Technische Assistentie is niet financiële begeleiding door specialisten in de vorm van informatie of kennisdeling, instructies, training, implementatie, onderzoek, consultancy. Het Social Impact Fonds Rotterdam verstrekt technische assistentie leningen om sociale ondernemingen in staat te stellen aan de voorwaarden te voldoen om (vervolg) investeringen op te halen.

 

2.     Waarom heeft SIFR technical assistance middelen? Heeft de place based impact investing strategie daar invloed op?

 

Onze jarenlange ervaring in impact investing leert ons dat dit dikwijls technische assistentie nodig is om tot een (vervolg) investering te komen. Het ondernemersteam heeft of zelf de middelen niet om deze in te kopen en/of was zich niet bewust van de noodzaak van de benodigde assistentie. Place based impact investing is daarnaast gericht op het versterken van de veerkracht van kwetsbare wijken in Rotterdam. In sommige gevallen betekent dat, dat we bewust investeren in ondernemersvaardigheden van een organisatie, om met die organisatie van onderaf de veerkracht te versterken. Dat doen we alleen na eigen analyse en bij een kansrijke investeringsmogelijkheid.

Door samen de technische assistentie te bepalen, in te kopen en uit te laten voeren is de toekomstige financier vanaf het begin betrokken, waardoor de insteek mogelijk zakelijker of doelgerichter is.  Tevens vormt al een relatie tussen ondernemersteam en ons investeringsteam wat een investeringsproces kan versnellen.

Omdat we impact gedreven zijn, kunnen we als fonds in een vroege fase al betrokken zijn mij “impact ontwerpen en maken”. Ook kunnen we in deze fase op zoek naar andere stakeholders, waaronder donateurs, die een belang hebben bij het creëren van impact middels de sociale onderneming. Co-financiers in deze fase zien, net als wij, een grotere kans van slagen door de betrokkenheid van investment professionals. We vergroten middels ons lokale netwerk en onze eigen betrokkenheid en TA-lening de kans van slagen voor een vervolg financiering en dus ook de potentiële impact. De basis van place-based impact investing: samen krachten bundelen, ieder vanuit zijn eigen kracht, gericht op specifieke impact.

 

3.     Welke ondernemingen komen in aanmerking voor TA?

 

Voor een TA-lening van het Social Impact Fonds Rotterdam komt een sociale onderneming aanmerking als na uitvoering van de technische assistentie de onderneming aan onze investeringscriteria voldoet:
·       Creatie van significante impact welke gemeten wordt
·       Potentieel schaalbaar en systeem veranderend
·       Financieel duurzaam bedrijfsmodel, onderbouwd met businessplan en -model
·       Capabel team
SIFR moet geloof hebben in de te leveren technische assistentie en dat daarmee de onderneming investeringsgereed is.

 

4.     Hoe ziet de TA-ondersteuning er concreet uit?

 

TA-ondersteuning is maatwerk per onderneming. Voorbeelden van technische ondersteuning zijn de ontwikkeling en implementatie van een impact meet systeem, een team analyse en inhuur van missende capaciteit, opstellen en implementatie van een marketingplan of inrichting en implementatie van een boekhoudsysteem. Maar het kan ook gebruikt worden voor een studie hoe meer sociaal ondernomen kan worden (voor reguliere bedrijven) of naar de vraag naar de producten en/of interventie in Rotterdam (voor succesvolle sociale bedrijven van buiten de stad).

 

5.     Is TA een subsidie of moet het terugbetaald worden?

 

Een Technische Assistentielening is een lening met 0% rente en een succespremie indien een vervolginvestering gerealiseerd wordt. Wordt geen vervolginvestering gerealiseerd dan zijn beide partijen niet geslaagd en wordt de lening met terugwerkende kracht een gift.

Social Impact Fonds Rotterdam is in staat deze nodige vorm van hoog risico financiering aan te bieden door bijdragen van Rabobank Rotterdam fonds en Nationale Nederlanden.

 

SIFR neemt geen TA-aanvragen aan. Wij nemen alleen investeringsproposities aan. Daar kan een TA-voorstel uit volgen. De selectie van de TA-middelen doet SIFR zelf, in samenwerking met Rotterdamse partners.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe investering schuldenstrategie: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Nieuwe investering: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Samen met Oppepper Lokaal ontwikkelen wij een publiek/private samenwerking, waarin persoonlijke aandacht en vertrouwen centraal staat. Het doel is aanvullend te zijn op het huidige dienstverlenende raamwerk van de gemeente, meer huishoudens te bereiken én te helpen! Sociale partners in de wijken waar dit initiatief wordt ingezet worden uitbetaald aan de hand van ‘outcome payments’: een innoverend verdienmodel, niet op de basis van inzet, maar van resultaat!

SIFR Voor Rotterdammers, Door Rotterdammers?! Interview met Finance Intern Anass

SIFR voor Rotterdammers, door Rotterdammers?!

In het thema van de Week van Diversiteit & Inclusiviteit zijn wij in gesprek gegaan met Anass Darkaoui. Anass is masterstudent Financial Economics aan de Erasmus Universiteit en heeft in het afgelopen jaar als Investment Intern het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) team versterkt. Oktober is zijn laatste maand. Een goed moment dus om samen een kopje koffie te drinken om te reflecteren op zijn ervaringen en bijdrage aan Social Impact Fonds Rotterdam, zijn kijk op diversiteit en inclusiviteit én de uitdaging die ons te wachten staat om de Rotterdamse samenleving te vertegenwoordigen!

Investering gemeente Rotterdam in SIFR!

Voor de investeringsstrategie op het thema schulden

SIFR is trots op de investering van de gemeente Rotterdam van 2,5mln euro in SIFR. Het afgelopen jaar hebben gemeente en SIFR gezamenlijk gewerkt aan de strategie om meer Rotterdammers met schulden te helpen. Additioneel aan de inzet vanuit de gemeente, gericht op de doelgroepen die de gemeente niet kan helpen, omdat de schulden bijvoorbeeld nog te klein zijn, of omdat ze de schuldenaren niet bereikt. Met de 2,5 mln euro wordt gericht geïnvesteerd in ondernemingen die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden voor schulddienstverlening ontstaan, of die ervoor zorgen dat de wijkpartners en sociale ondernemers, die groot bereik hebben onder schuldenaren, gericht deze schuldenaren kunnen helpen. De strategie kent drie onderdelen. In onderstaand plaatje staan de drie onderdelen samengevat. Dit is de thematische manier van investeren die SIFR anders maakt dan andere impactfondsen. We werken niet alleen aan goede investeringsproposities, maar beogen katalysator te zijn voor systeemverandering voor wat ons betreft het grootste vraagstuk van de stad Rotterdam. Heb je vragen over de strategie op schulden, of ben je een ondernemer die denkt bij te kunnen dragen aan deze strategie, neem contact op met SIFR.