Wat is technical assistance?

Waarom SIFR een TA-faciliteit heeft

Shape image svg

1. Wat is technical assistance?

 

Technische Assistentie is niet financiële begeleiding door specialisten in de vorm van informatie of kennisdeling, instructies, training, implementatie, onderzoek, consultancy. Het Social Impact Fonds Rotterdam verstrekt technische assistentie leningen om sociale ondernemingen in staat te stellen aan de voorwaarden te voldoen om (vervolg) investeringen op te halen.

 

2.     Waarom heeft SIFR technical assistance middelen? Heeft de place based impact investing strategie daar invloed op?

 

Onze jarenlange ervaring in impact investing leert ons dat dit dikwijls technische assistentie nodig is om tot een (vervolg) investering te komen. Het ondernemersteam heeft of zelf de middelen niet om deze in te kopen en/of was zich niet bewust van de noodzaak van de benodigde assistentie. Place based impact investing is daarnaast gericht op het versterken van de veerkracht van kwetsbare wijken in Rotterdam. In sommige gevallen betekent dat, dat we bewust investeren in ondernemersvaardigheden van een organisatie, om met die organisatie van onderaf de veerkracht te versterken. Dat doen we alleen na eigen analyse en bij een kansrijke investeringsmogelijkheid.

Door samen de technische assistentie te bepalen, in te kopen en uit te laten voeren is de toekomstige financier vanaf het begin betrokken, waardoor de insteek mogelijk zakelijker of doelgerichter is.  Tevens vormt al een relatie tussen ondernemersteam en ons investeringsteam wat een investeringsproces kan versnellen.

Omdat we impact gedreven zijn, kunnen we als fonds in een vroege fase al betrokken zijn mij “impact ontwerpen en maken”. Ook kunnen we in deze fase op zoek naar andere stakeholders, waaronder donateurs, die een belang hebben bij het creëren van impact middels de sociale onderneming. Co-financiers in deze fase zien, net als wij, een grotere kans van slagen door de betrokkenheid van investment professionals. We vergroten middels ons lokale netwerk en onze eigen betrokkenheid en TA-lening de kans van slagen voor een vervolg financiering en dus ook de potentiële impact. De basis van place-based impact investing: samen krachten bundelen, ieder vanuit zijn eigen kracht, gericht op specifieke impact.

 

3.     Welke ondernemingen komen in aanmerking voor TA?

 

Voor een TA-lening van het Social Impact Fonds Rotterdam komt een sociale onderneming aanmerking als na uitvoering van de technische assistentie de onderneming aan onze investeringscriteria voldoet:
·       Creatie van significante impact welke gemeten wordt
·       Potentieel schaalbaar en systeem veranderend
·       Financieel duurzaam bedrijfsmodel, onderbouwd met businessplan en -model
·       Capabel team
SIFR moet geloof hebben in de te leveren technische assistentie en dat daarmee de onderneming investeringsgereed is.

 

4.     Hoe ziet de TA-ondersteuning er concreet uit?

 

TA-ondersteuning is maatwerk per onderneming. Voorbeelden van technische ondersteuning zijn de ontwikkeling en implementatie van een impact meet systeem, een team analyse en inhuur van missende capaciteit, opstellen en implementatie van een marketingplan of inrichting en implementatie van een boekhoudsysteem. Maar het kan ook gebruikt worden voor een studie hoe meer sociaal ondernomen kan worden (voor reguliere bedrijven) of naar de vraag naar de producten en/of interventie in Rotterdam (voor succesvolle sociale bedrijven van buiten de stad).

 

5.     Is TA een subsidie of moet het terugbetaald worden?

 

Een Technische Assistentielening is een lening met 0% rente en een succespremie indien een vervolginvestering gerealiseerd wordt. Wordt geen vervolginvestering gerealiseerd dan zijn beide partijen niet geslaagd en wordt de lening met terugwerkende kracht een gift.

Social Impact Fonds Rotterdam is in staat deze nodige vorm van hoog risico financiering aan te bieden door bijdragen van Rabobank Rotterdam fonds en Nationale Nederlanden.

 

SIFR neemt geen TA-aanvragen aan. Wij nemen alleen investeringsproposities aan. Daar kan een TA-voorstel uit volgen. De selectie van de TA-middelen doet SIFR zelf, in samenwerking met Rotterdamse partners.

Gerelateerd nieuws

Impact Rapportage 2021

Impact Rapportage 2021

Voor u ligt de Impact Rapportage 2021 van Social Impact Fonds Rotterdam. In deze rapportage leest u de stand van zaken en reflectie op de gerealiseerde impact van onze portefeuille ondernemingen en programma's.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Kwartaalrapportage 2022 - 1e Kwartaal

Ieder kwartaal brengt SIFR een kwartaalrapportage uit. In deze kwartaalrapportage is alle inhoudelijke informatie te vinden over SIFR en de ontwikkelingen van het eerste kwartaal van 2022. De financiële stand van zaken is niet te vinden in deze rapportage. Deze informatie wordt separaat aan de investeerders van het fonds gestuurd.

Kennismaken met…Bart Meijs

SIFR's Managing Director - Bart Meijs

Maak kennis met SIFR's multidisciplinaire team. Saving the best for last, ons Managing Director Bart Meijs! Met 18 jaar werkervaring in de wereld van impact investing is hij algeheel verantwoordelijk voor het fonds. Hoe is Bart in de wereld van impact investing terecht gekomen? En hoe kijkt hij eigenlijk naar de toekomst van het fonds? Lees hier meer over Bart!