Van landelijk vermogensfonds naar Rotterdams investeringsfonds: wat valt op?

Over de belofte van place based impact investing

Shape image svg

Sinds 1 januari 2021 is Suzanna Vergouwe in dienst bij het SIFR. Zij is nu bijna twee maanden aan het werk en merkt het verschil tussen een landelijk opererend vermogensfonds en lokaal geworteld place based impact fonds in alles wat SIFR doet.

 

Suzanna: ‘in mijn tijd bij Doen en Kansfonds kregen wij ook regelmatig aanvragen binnen vanuit Rotterdamse organisaties en sociale ondernemingen. Vermogensfondsen kunnen donaties of leningen beschikbaar stellen gedurende een aantal jaren. We zagen dat stabiele lokale financiering vinden voor sociale ondernemers lastig is. Want businesscases van sociaal ondernemers zijn vaak kwetsbaar, omdat naast een product tevens maatschappelijke impact wordt gerealiseerd, maar voor die impact wordt vaak niet betaald. Landelijk opererende fondsen kunnen wel iets betekenen in gesprekken met gemeenten in relatie tot een lokale ondernemer, maar daar hield het vaak op. Er is een instrument nodig dat de financiele overbrugging kan maken naar een meer stabiele positie. Dat dat vergt lokale kennis, goede samenwerking met de lokale overheid en lokale beleidsmakers. Dat kun je van een landelijk vermogensfonds niet direct verwachten.’

 

SIFR zoekt de sociaal ondernemers die het verschil kunnen maken en gaat met hen aan de slag om ervoor te zorgen dat die aanvullende financiering door de gemeente op impact wel mogelijk wordt en dat SIFR vervolgens kan investeren. Door de goede relatie met de gemeente en in samenwerking met Voor Goed Agency en Thrive als onderzoeksinstituut ontstaan mogelijkheden om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen en te houden. Dat biedt enorme potentie, niet alleen in Rotterdam, maar ook in de samenwerking met de landelijke vermogensfondsen.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe investering schuldenstrategie: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Nieuwe investering: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Samen met Oppepper Lokaal ontwikkelen wij een publiek/private samenwerking, waarin persoonlijke aandacht en vertrouwen centraal staat. Het doel is aanvullend te zijn op het huidige dienstverlenende raamwerk van de gemeente, meer huishoudens te bereiken én te helpen! Sociale partners in de wijken waar dit initiatief wordt ingezet worden uitbetaald aan de hand van ‘outcome payments’: een innoverend verdienmodel, niet op de basis van inzet, maar van resultaat!

SIFR Voor Rotterdammers, Door Rotterdammers?! Interview met Finance Intern Anass

SIFR voor Rotterdammers, door Rotterdammers?!

In het thema van de Week van Diversiteit & Inclusiviteit zijn wij in gesprek gegaan met Anass Darkaoui. Anass is masterstudent Financial Economics aan de Erasmus Universiteit en heeft in het afgelopen jaar als Investment Intern het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) team versterkt. Oktober is zijn laatste maand. Een goed moment dus om samen een kopje koffie te drinken om te reflecteren op zijn ervaringen en bijdrage aan Social Impact Fonds Rotterdam, zijn kijk op diversiteit en inclusiviteit én de uitdaging die ons te wachten staat om de Rotterdamse samenleving te vertegenwoordigen!

Investering gemeente Rotterdam in SIFR!

Voor de investeringsstrategie op het thema schulden

SIFR is trots op de investering van de gemeente Rotterdam van 2,5mln euro in SIFR. Het afgelopen jaar hebben gemeente en SIFR gezamenlijk gewerkt aan de strategie om meer Rotterdammers met schulden te helpen. Additioneel aan de inzet vanuit de gemeente, gericht op de doelgroepen die de gemeente niet kan helpen, omdat de schulden bijvoorbeeld nog te klein zijn, of omdat ze de schuldenaren niet bereikt. Met de 2,5 mln euro wordt gericht geïnvesteerd in ondernemingen die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden voor schulddienstverlening ontstaan, of die ervoor zorgen dat de wijkpartners en sociale ondernemers, die groot bereik hebben onder schuldenaren, gericht deze schuldenaren kunnen helpen. De strategie kent drie onderdelen. In onderstaand plaatje staan de drie onderdelen samengevat. Dit is de thematische manier van investeren die SIFR anders maakt dan andere impactfondsen. We werken niet alleen aan goede investeringsproposities, maar beogen katalysator te zijn voor systeemverandering voor wat ons betreft het grootste vraagstuk van de stad Rotterdam. Heb je vragen over de strategie op schulden, of ben je een ondernemer die denkt bij te kunnen dragen aan deze strategie, neem contact op met SIFR.