Zijn social impact bonds het geschikte instrument voor de thema's waar SIFR in investeert?

De visie van SIFR

Shape image svg

Het Social Impact Fonds Rotterdam komt voort uit de werkgroep impact investing. Een werkgroep die in 2016 is gevormd door de personen die in Rotterdam de eerste social impact bond hebben gerealiseerd van het vasteland van Europa: De Buzinezzclub. Een buitengewoon interessant en succesvol contract met ondernemer Leo van Loon, die aantoonde dat zijn onderneming aanzienlijke kosten kon besparen bij de gemeentelijke overheid en door de gemeentelijke overheid werd uitbetaald op die besparingen.

Zonder die eerste Social Impact Bond zou de werkgroep impact investing niet zijn ontstaan en zou het Social Impact Fonds Rotterdam minder snel zijn ontstaan. Maar is een social impact Bond in Rotterdam nog steeds het instrument dat maximale maatschappelijke impact realiseert? Of kunnen we het instrument doorevalueren naar een sociaal prestatiecontract?

In de figuur is duidelijk te zien dat 60% van de dealflow van SIFR betrekking heeft op het thema Werk. Er zijn in Rotterdam veel prachtige ondernemingen die voor een specifieke doelgroep een interventie heeft bedacht, die die doelgroep aan het werk krijgt. Het is een feit dat veel van die ondernemingen ieder jaar net niet rondkomen en afhankelijk zijn van donaties en giften. De opleidingskosten voor de doelgroep zijn nu eenmaal hoger dan regulier in de markt. De klant is bereid om iets meer te betalen voor een ‘sociaal’ product, maar daar is een grens. In een markt waar al zoveel prachtige Rotterdamse partijen actief zijn en die inmiddels vaak al jaren een onderneming runnen, is een social impact bond niet wenselijk. Want een social impact bond kent exclusiviteit. En exclusiviteit sluit uit, als er ook andere partijen aan hetzelfde doel werken. Vandaar dat SIFR, juist in de Rotterdamse context met zoveel ondernemingen op het thema Werk, een ander instrument heeft bedacht: het sociale prestatiecontract.

Het prestatiecontract is een contract dat de gemeente sluit met 1 contractpartner, waarna die contractpartner aan sociale ondernemingen de kans biedt om gebruik te maken van het prestatiecontract. Bij bewezen prestatie (iemand is een jaar lang uit de uitkering) wordt de sociale ondernemer uitbetaald voor prestatie. daarmee dekt de ondernemer dat deel van de opleidingskosten, dat niet in het product aan de klant kan worden doorgerekend. Met het contract in handen en bewezen resultaat, komt de onderneming vervolgens wel rond en kan SIFR desgewenst investeren.

Het eerste prestatiecontract wordt als het goed is deze zomer getekend tussen gemeente en de samenwerking SIFR/ Stichting Voor Goed Agency. Daarna kunnen sociaal ondernemers in de stad er gebruik van maken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Door de naadloze samenwerking tussen drie bedrijven

So you’re trying to surf a site like myspace, hotmail or yahoo mail from work or school and its blocked by your school, work or government. Or maybe you want to go on a site without anyone knowing what your doing. The simplest way to do it is by using a web proxy.

Door de naadloze samenwerking tussen drie bedrijven

So you’re trying to surf a site like myspace, hotmail or yahoo mail from work or school and its blocked by your school, work or government. Or maybe you want to go on a site without anyone knowing what your doing. The simplest way to do it is by using a web proxy. A proxy is another computer that is like a mask your computer puts on when it connects to the Internet. It’s also a private gateway to blocked sites because the site you are actually surfing is hidden behind the proxy, which is unblocked. For example, if you go to a web proxy in London and surf the Web, every other computer in the world thinks you are from London!

Vooraf materiele hoeveelheid geld gecommitteerd, wat aantrekkingskracht heeft op goede, sociale alsook reguliere bedrijfsleven in Rotterdam
Vooraf materiele hoeveelheid geld gecommitteerd, wat aantrekkingskracht heeft op goede, sociale alsook reguliere bedrijfsleven in Rotterdam

Gerelateerd nieuws

Nieuwe investering schuldenstrategie: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Nieuwe investering: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Samen met Oppepper Lokaal ontwikkelen wij een publiek/private samenwerking, waarin persoonlijke aandacht en vertrouwen centraal staat. Het doel is aanvullend te zijn op het huidige dienstverlenende raamwerk van de gemeente, meer huishoudens te bereiken én te helpen! Sociale partners in de wijken waar dit initiatief wordt ingezet worden uitbetaald aan de hand van ‘outcome payments’: een innoverend verdienmodel, niet op de basis van inzet, maar van resultaat!

SIFR Voor Rotterdammers, Door Rotterdammers?! Interview met Finance Intern Anass

SIFR voor Rotterdammers, door Rotterdammers?!

In het thema van de Week van Diversiteit & Inclusiviteit zijn wij in gesprek gegaan met Anass Darkaoui. Anass is masterstudent Financial Economics aan de Erasmus Universiteit en heeft in het afgelopen jaar als Investment Intern het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) team versterkt. Oktober is zijn laatste maand. Een goed moment dus om samen een kopje koffie te drinken om te reflecteren op zijn ervaringen en bijdrage aan Social Impact Fonds Rotterdam, zijn kijk op diversiteit en inclusiviteit én de uitdaging die ons te wachten staat om de Rotterdamse samenleving te vertegenwoordigen!

Investering gemeente Rotterdam in SIFR!

Voor de investeringsstrategie op het thema schulden

SIFR is trots op de investering van de gemeente Rotterdam van 2,5mln euro in SIFR. Het afgelopen jaar hebben gemeente en SIFR gezamenlijk gewerkt aan de strategie om meer Rotterdammers met schulden te helpen. Additioneel aan de inzet vanuit de gemeente, gericht op de doelgroepen die de gemeente niet kan helpen, omdat de schulden bijvoorbeeld nog te klein zijn, of omdat ze de schuldenaren niet bereikt. Met de 2,5 mln euro wordt gericht geïnvesteerd in ondernemingen die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden voor schulddienstverlening ontstaan, of die ervoor zorgen dat de wijkpartners en sociale ondernemers, die groot bereik hebben onder schuldenaren, gericht deze schuldenaren kunnen helpen. De strategie kent drie onderdelen. In onderstaand plaatje staan de drie onderdelen samengevat. Dit is de thematische manier van investeren die SIFR anders maakt dan andere impactfondsen. We werken niet alleen aan goede investeringsproposities, maar beogen katalysator te zijn voor systeemverandering voor wat ons betreft het grootste vraagstuk van de stad Rotterdam. Heb je vragen over de strategie op schulden, of ben je een ondernemer die denkt bij te kunnen dragen aan deze strategie, neem contact op met SIFR.