Zijn social impact bonds het geschikte instrument voor de thema's waar SIFR in investeert?

De visie van SIFR

Shape image svg

Het Social Impact Fonds Rotterdam komt voort uit de werkgroep impact investing. Een werkgroep die in 2016 is gevormd door de personen die in Rotterdam de eerste social impact bond hebben gerealiseerd van het vasteland van Europa: De Buzinezzclub. Een buitengewoon interessant en succesvol contract met ondernemer Leo van Loon, die aantoonde dat zijn onderneming aanzienlijke kosten kon besparen bij de gemeentelijke overheid en door de gemeentelijke overheid werd uitbetaald op die besparingen.

Zonder die eerste Social Impact Bond zou de werkgroep impact investing niet zijn ontstaan en zou het Social Impact Fonds Rotterdam minder snel zijn ontstaan. Maar is een social impact Bond in Rotterdam nog steeds het instrument dat maximale maatschappelijke impact realiseert? Of kunnen we het instrument doorevalueren naar een sociaal prestatiecontract?

In de figuur is duidelijk te zien dat 60% van de dealflow van SIFR betrekking heeft op het thema Werk. Er zijn in Rotterdam veel prachtige ondernemingen die voor een specifieke doelgroep een interventie heeft bedacht, die die doelgroep aan het werk krijgt. Het is een feit dat veel van die ondernemingen ieder jaar net niet rondkomen en afhankelijk zijn van donaties en giften. De opleidingskosten voor de doelgroep zijn nu eenmaal hoger dan regulier in de markt. De klant is bereid om iets meer te betalen voor een ‘sociaal’ product, maar daar is een grens. In een markt waar al zoveel prachtige Rotterdamse partijen actief zijn en die inmiddels vaak al jaren een onderneming runnen, is een social impact bond niet wenselijk. Want een social impact bond kent exclusiviteit. En exclusiviteit sluit uit, als er ook andere partijen aan hetzelfde doel werken. Vandaar dat SIFR, juist in de Rotterdamse context met zoveel ondernemingen op het thema Werk, een ander instrument heeft bedacht: het sociale prestatiecontract.

Het prestatiecontract is een contract dat de gemeente sluit met 1 contractpartner, waarna die contractpartner aan sociale ondernemingen de kans biedt om gebruik te maken van het prestatiecontract. Bij bewezen prestatie (iemand is een jaar lang uit de uitkering) wordt de sociale ondernemer uitbetaald voor prestatie. daarmee dekt de ondernemer dat deel van de opleidingskosten, dat niet in het product aan de klant kan worden doorgerekend. Met het contract in handen en bewezen resultaat, komt de onderneming vervolgens wel rond en kan SIFR desgewenst investeren.

Het eerste prestatiecontract wordt als het goed is deze zomer getekend tussen gemeente en de samenwerking SIFR/ Stichting Voor Goed Agency. Daarna kunnen sociaal ondernemers in de stad er gebruik van maken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Door de naadloze samenwerking tussen drie bedrijven

So you’re trying to surf a site like myspace, hotmail or yahoo mail from work or school and its blocked by your school, work or government. Or maybe you want to go on a site without anyone knowing what your doing. The simplest way to do it is by using a web proxy.

Door de naadloze samenwerking tussen drie bedrijven

So you’re trying to surf a site like myspace, hotmail or yahoo mail from work or school and its blocked by your school, work or government. Or maybe you want to go on a site without anyone knowing what your doing. The simplest way to do it is by using a web proxy. A proxy is another computer that is like a mask your computer puts on when it connects to the Internet. It’s also a private gateway to blocked sites because the site you are actually surfing is hidden behind the proxy, which is unblocked. For example, if you go to a web proxy in London and surf the Web, every other computer in the world thinks you are from London!

Vooraf materiele hoeveelheid geld gecommitteerd, wat aantrekkingskracht heeft op goede, sociale alsook reguliere bedrijfsleven in Rotterdam
Vooraf materiele hoeveelheid geld gecommitteerd, wat aantrekkingskracht heeft op goede, sociale alsook reguliere bedrijfsleven in Rotterdam

Gerelateerd nieuws

Nieuwe Investment Manager – AF Advisors

Nieuwe Investment Manager - Casper Valkenburg

SIFR gaat samenwerken met AF Advisors, een toonaangevend consultancykantoor gericht op de vermogensbeheerindustrie. De samenwerking uit zich in de extra ondersteuning vanuit AF Advisors in het managen van de huidige investeringsportefeuille en het waarderen van nieuwe ondernemingen. Daarom zal Casper Valkenburg zich bij het investeringsteam van SIFR voegen namens AF Advisors.

SIFR ontvangt 2 mln investering van Europees programma Kansen voor West II

SIFR ontvangt 2 mln investering van Europees programma Kansen voor West II

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een fonds ter beschikking gesteld door de Europese Unie. Kansen voor West is één van hun meerjarige economische stimuleringsprogramma’s om structurele hervorming in gang te zetten richting een slimmere, groenere en socialere markteconomie.

Afscheidsinterview Lenny van Klink

Lenny van Klink - Oprichter, Manager & Lid Investeringscomité

Lenny van Klink is mede-initiatiefnemer en oprichter van SIFR en sindsdien betrokken geweest als manager. Het fonds is de afgelopen jaren enorm gegroeid en begeeft zich aan de start van een nieuwe fase. Op dit keerpunt neemt Lenny afscheid bij SIFR. De oprichting van zijn start-up Salacia Solutions, vraagt focus van Lenny. We kijken samen terug op de weg die Lenny met Social Impact Fonds Rotterdam heeft afgelegd…