SIFR is opgenomen als case in het nieuwe boek Duurzaam Kapitalisme van Willem Schramade

De kansen van Place based impact investing

Shape image svg

Kun je aangeven waar je boek duurzaam kapitalisme over gaat?

Het boek gaat over het behalen van betere maatschappelijke en ecologische resultaten – door bedrijven, financiële sector, overheden en burgers. Hoe gaan we binnen sociale en planetaire grenzen opereren? Op de huidige manier gaat dat niet lukken – en daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Er zijn ook steeds meer verbeterinitiatieven, maar vaak richten die zich op deelproblemen. De samenhang ontbreekt. Mijn boek brengt die samenhang door de andere blik op waarde: als je dieper ingaat op de onderliggende problemen, blijkt er vaak een blokkerend financieel aspect aan te zitten. Het financiële denken is zo nauw dat het de niet-financiële waarde ondergraaft en daarmee uiteindelijk ook de financiële waarde. Bedrijven, overheden en vooral de financiële sector hebben oogkleppen waardoor ze verkeerd sturen. Die oogkleppen moeten we wegnemen en mijn boek laat zien hoe we dat kunnen. De methoden zijn er, het is vooral een kwestie van willen en doen. Het is een gedragsuitdaging!

 

Kun je aangeven waarom je SIFR hebt opgenomen in het boek?

SIFR is een aansprekend voorbeeld van hoe het anders kan. Ten eerste is SIFR een investeerder met impactoogmerk, die bewust met lagere financiële rendementen genoegen neemt om veel hogere sociale en ecologische rendementen te behalen. Dat is de brede blik op waarde die ik bepleit. Nu zijn er gelukkig meer van dergelijke partijen, waaronder ook ifund hier in Rotterdam. Maar SIFR is op een tweede manier nog specialer en dat is de samenwerking met allerlei partijen in de stad: natuurlijk de sociaal ondernemers die SIFR financiert; de gemeente, waar SIFR de juiste ingangen weet te vinden om sociaal ondernemers te helpen; grote bedrijven die de sociaal ondernemers kunnen helpen door producten af te nemen of hen vrijwilligers uit te lenen; de stichtingen die meefinancieren; Thrive dat de impact meet; en VoorGoed dat de contacten legt. Zo ontstaat een ecoysteem waarbinnen initiatieven kunnen floreren. Het mooie is dat daardoor de slagingskansen van de investeringen toenemen, wat goed is voor het financiële, sociale en ecologische rendement. Zo creëer je brede waarde. En dat allemaal in Rotterdam!

 

Wat zijn volgens jou de kansen van place based impact investing voor een stad als Rotterdam?

De stad staat voor grote uitdagingen. Teveel kinderen groeien op in armoede of onveilige omstandigheden, waardoor ze niet de mogelijkheden krijgen die anderen wel hebben. Maar daar liggen juist ook de kansen: als je ze op jonge leeftijd helpt dan kun je veel bereiken; en als je de ouders van die kinderen aan een zinnige baan helpt dan sla je ook een enorme slag, zowel voor hen persoonlijk als qua maatschappelijke kosten. De kansen liggen verder in het aanboren van onbenut potentieel: de vele mensen en organisaties die elkaar zouden kunnen versterken maar nu niet van elkaars bestaan of elkaars behoeften op de hoogte zijn. De kansen zijn enorm, maar ze benutten vraagt wel geduld. De effecten van interventies strekken zich immers uit over vele jaren. Denk aan het helpen van kansarme kinderen: daarvan werken de effecten decennia door. Dat geldt ook voor het opzetten van een ecosysteem van place based impact investing. Daarvan kun je wel al snel resultaten zien, maar het echte potentieel wordt pas benut als je na verloop van tijd steeds meer van die waardevolle verbindingen maakt. Dan kun je ook steeds beter goede investeringsprojecten identificeren en zelf creëren. De financiering komt dan echt in de haarvaten, waar je het meeste kunt bereiken.

 

Stel dat je over 5-10 jaar een vervolg schrijft op Duurzaam kapitalisme, waar zou je willen dat SIFR dan staat qua fonds en als onderdeel van het ecosysteem in Rotterdam?

Over 5-10 jaar stel ik me een fonds voor dat zijn eerste successen gevierd heeft: het heeft meerdere ondernemers geholpen om op te schalen naar maatschappelijke resultaten en economische levensvatbaarheid; en het heeft in kaart gebracht welke interventies in welke omstandigheden het beste werken. Op die manier kunnen de interventies hier en elders effectiever worden. Ik stel me voor dat het ecosysteem in Rotterdam dan ook groter en hechter is. En idealiter zie je dat dan ook al een beetje in de resultaten op stads- en wijkniveauniveau: minder werkloosheid, meer kansengelijkheid en een grotere poel van sociaal ondernemers. Op langere termijn ga je het hopelijk terugzien in wijkculturen met meer initiatief en meer gemeenschapsgevoel. Dat zou toch geweldig zijn? En als inspiratiebron kan SIFR ook impact buiten Rotterdam hebben.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe investering schuldenstrategie: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Nieuwe investering: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Samen met Oppepper Lokaal ontwikkelen wij een publiek/private samenwerking, waarin persoonlijke aandacht en vertrouwen centraal staat. Het doel is aanvullend te zijn op het huidige dienstverlenende raamwerk van de gemeente, meer huishoudens te bereiken én te helpen! Sociale partners in de wijken waar dit initiatief wordt ingezet worden uitbetaald aan de hand van ‘outcome payments’: een innoverend verdienmodel, niet op de basis van inzet, maar van resultaat!

SIFR Voor Rotterdammers, Door Rotterdammers?! Interview met Finance Intern Anass

SIFR voor Rotterdammers, door Rotterdammers?!

In het thema van de Week van Diversiteit & Inclusiviteit zijn wij in gesprek gegaan met Anass Darkaoui. Anass is masterstudent Financial Economics aan de Erasmus Universiteit en heeft in het afgelopen jaar als Investment Intern het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) team versterkt. Oktober is zijn laatste maand. Een goed moment dus om samen een kopje koffie te drinken om te reflecteren op zijn ervaringen en bijdrage aan Social Impact Fonds Rotterdam, zijn kijk op diversiteit en inclusiviteit én de uitdaging die ons te wachten staat om de Rotterdamse samenleving te vertegenwoordigen!

Investering gemeente Rotterdam in SIFR!

Voor de investeringsstrategie op het thema schulden

SIFR is trots op de investering van de gemeente Rotterdam van 2,5mln euro in SIFR. Het afgelopen jaar hebben gemeente en SIFR gezamenlijk gewerkt aan de strategie om meer Rotterdammers met schulden te helpen. Additioneel aan de inzet vanuit de gemeente, gericht op de doelgroepen die de gemeente niet kan helpen, omdat de schulden bijvoorbeeld nog te klein zijn, of omdat ze de schuldenaren niet bereikt. Met de 2,5 mln euro wordt gericht geïnvesteerd in ondernemingen die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden voor schulddienstverlening ontstaan, of die ervoor zorgen dat de wijkpartners en sociale ondernemers, die groot bereik hebben onder schuldenaren, gericht deze schuldenaren kunnen helpen. De strategie kent drie onderdelen. In onderstaand plaatje staan de drie onderdelen samengevat. Dit is de thematische manier van investeren die SIFR anders maakt dan andere impactfondsen. We werken niet alleen aan goede investeringsproposities, maar beogen katalysator te zijn voor systeemverandering voor wat ons betreft het grootste vraagstuk van de stad Rotterdam. Heb je vragen over de strategie op schulden, of ben je een ondernemer die denkt bij te kunnen dragen aan deze strategie, neem contact op met SIFR.