Uitgelichte case: Rotterdam creëert ecosysteem voor resultaatfinanciering

De bijdrage van SIFR aan het recent verschenen boek ' De belofte van de social impact bond'

Shape image svg

Na de eerste SIB in Rotterdam bogen de gemeente, ondernemers en filantropen zich over de vraag hoe je een goede bedding voor resultaatfinanciering kunt creëren. Daar kwam de Rotterdam Impact Coalitie uit voort. Doel: de grote maatschappelijke problemen van Rotterdam, werkloosheid, armoede en milieu, oplossen. Dat vereist volgens de initiatiefnemers drie soorten partijen: één die de ontwikkeling van resultaatfinanciering aanjaagt, één die investeringen verzorgt en één die onderzoek doet.
Dat drietal bestaat sinds 2019. De stichting Voor Goed, Rotterdam Impact Agency koppelt sociaal ondernemers, fondsen en de gemeente aan elkaar en probeert grote bedrijven een bijdrage te laten leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken als armoede. Thrive Institute is verantwoordelijk voor onderzoek en kennisuitwisseling. Het instituut verzorgt onder meer colleges, leergangen, videoclips en rapportages over de betekeniseconomie. Het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) brengt investeringsgeld bijeen waarmee sociale ondernemingen die impact realiseren gefinancierd kunnen worden. Tot nu toe hebben zes vermogensfondsen 5 miljoen euro aan deze coöperatie toegezegd.

 

‘Place based impact investing’, noemt SIFR-directeur Bart Meijs de gehanteerde aanpak. De focus ligt in eerste instantie op toeleiding naar werk. ‘Een contract met de gemeente waaruit sociale ondernemingen betaald worden voor iedereen die ze duurzaam aan werk helpen, zien we als een eerste voet tussen de deur. Daarna gaan we kijken of er ook betaald kan worden voor schuldhulpsanering, huisvesting enzovoort. We werken aan een soort menukaart van impactrealisatie.’ Wat Meijs betreft worden er, anders dan bij SIB’s gebruikelijk is, altijd meerdere sociale ondernemingen als uitvoerder ingeschakeld. ‘Het exclusieve van SIB’s, waarbij maar één partij aan het resultaat werkt, is belemmerend’, vindt de SIFR-directeur.

 

SIFR heeft inmiddels vijf investeringen in sociale ondernemingen gedaan, en er zitten er zo’n tien in de pijplijn. De eerste impactresultaten waren bij het afronden van dit boek nog niet bekend. Meijs, die eerder in Oost-Afrika werkte, ziet in de Rotterdamse aanpak veel terug van wat hij daar eerder toepaste. Lokaal met partners aan de slag gaan maakt het werk kansrijk, zegt hij, omdat veel taken in het sociale domein gedecentraliseerd zijn naar de gemeente. ‘En elke gemeente kent wel z’n eigen filantropen en vermogensfondsen.’ Maar op de middellange termijn wil hij ook het Rijk erbij betrekken. ‘Want de besparingen die je realiseert door mensen aan werk te helpen en uit de armoede te halen, komen uiteindelijk daar terecht. De gemeente wordt juist gekort als minder mensen een uitkering hebben. Dus daar is afstemming in nodig.’

Gerelateerd nieuws

Nieuwe investering schuldenstrategie: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Nieuwe investering: Oppepper Lokaal in Delfshaven

Samen met Oppepper Lokaal ontwikkelen wij een publiek/private samenwerking, waarin persoonlijke aandacht en vertrouwen centraal staat. Het doel is aanvullend te zijn op het huidige dienstverlenende raamwerk van de gemeente, meer huishoudens te bereiken én te helpen! Sociale partners in de wijken waar dit initiatief wordt ingezet worden uitbetaald aan de hand van ‘outcome payments’: een innoverend verdienmodel, niet op de basis van inzet, maar van resultaat!

SIFR Voor Rotterdammers, Door Rotterdammers?! Interview met Finance Intern Anass

SIFR voor Rotterdammers, door Rotterdammers?!

In het thema van de Week van Diversiteit & Inclusiviteit zijn wij in gesprek gegaan met Anass Darkaoui. Anass is masterstudent Financial Economics aan de Erasmus Universiteit en heeft in het afgelopen jaar als Investment Intern het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) team versterkt. Oktober is zijn laatste maand. Een goed moment dus om samen een kopje koffie te drinken om te reflecteren op zijn ervaringen en bijdrage aan Social Impact Fonds Rotterdam, zijn kijk op diversiteit en inclusiviteit én de uitdaging die ons te wachten staat om de Rotterdamse samenleving te vertegenwoordigen!

Investering gemeente Rotterdam in SIFR!

Voor de investeringsstrategie op het thema schulden

SIFR is trots op de investering van de gemeente Rotterdam van 2,5mln euro in SIFR. Het afgelopen jaar hebben gemeente en SIFR gezamenlijk gewerkt aan de strategie om meer Rotterdammers met schulden te helpen. Additioneel aan de inzet vanuit de gemeente, gericht op de doelgroepen die de gemeente niet kan helpen, omdat de schulden bijvoorbeeld nog te klein zijn, of omdat ze de schuldenaren niet bereikt. Met de 2,5 mln euro wordt gericht geïnvesteerd in ondernemingen die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden voor schulddienstverlening ontstaan, of die ervoor zorgen dat de wijkpartners en sociale ondernemers, die groot bereik hebben onder schuldenaren, gericht deze schuldenaren kunnen helpen. De strategie kent drie onderdelen. In onderstaand plaatje staan de drie onderdelen samengevat. Dit is de thematische manier van investeren die SIFR anders maakt dan andere impactfondsen. We werken niet alleen aan goede investeringsproposities, maar beogen katalysator te zijn voor systeemverandering voor wat ons betreft het grootste vraagstuk van de stad Rotterdam. Heb je vragen over de strategie op schulden, of ben je een ondernemer die denkt bij te kunnen dragen aan deze strategie, neem contact op met SIFR.