Voor investeerders

Bij SIFR staat maatschappelijke impact centraal en is rendement randvoorwaardelijk

Shape image svg

Het Social Impact Fonds Rotterdam is een place based impact investing fonds. Via ondernemerschap, is het fonds gericht op het realiseren van substantiele verbetering van enkele van de hardnekkigste opgaven van de stad: de hoge werkloosheid, de grote schuldenproblematiek, de sociale uitsluiting en het vraagstuk van de inclusiviteit van de energietransitie.

Place based impact investing is in vele Amerikaanse steden inmiddels bewezen. Deze ervaringen en methodieken vormen de basis voor het Social Impact Fonds Rotterdam. Omdat Place based impact investing in Nederland uniek is en grote potentie heeft, schrijft de Rotterdam School of Management een case study over het Social Impact Fonds Rotterdam en hoe het fonds de principes en methodieken van place based impact investing implementeert.

Vanuit het fonds biedt het Social Impact Fonds Rotterdam 3 soorten financiering aan voor de verschillende levensfasen van de onderneming: technische assistentie, seed- en venture capital financiering in de vorm van leningen, eigen vermogen en combinaties van beide. Technische assistentiemiddelen worden ingezet om tot duurzame (en daarmee investeerbare) businesscases te komen. Voor technische assistentie heeft SIFR donatiemiddelen gekregen van Rabobank Rotterdam en Nationale Nederlanden – stichting Van schulden naar kansen. Met onze partners bieden we daarnaast toegang bestaande subsidiemogelijkheden in de gemeente Rotterdam.

De type financieringen maken het mogelijk met kleine investeringen te beginnen en bij succes mee te groeien. Zo bouwen we een meerjarig partnerschap waarbij de ondernemers zich kunnen blijven focussen op het primaire proces van de onderneming en niet worden afgeleid door het vinden van aanvullende financiering.

Het Social Impact Fonds Rotterdam streeft een rendement na in lijn met het investeringsspecifieke risico. De strategie is gericht op risicomitigatie en benutten van kansen. Na portefeuillerisico en kosten wordt een positief rendement nagestreefd van 2-3% per jaar.

Het Social Impact Fonds Rotterdam is een coöperatie omdat de coöperatiestructuur uitnodigt tot samenwerking rond de maatschappelijke uitdagingen van de stad. De leden komen periodiek bijeen en zetten hun netwerk en kennis in om gezamenlijk meer impact te realiseren. Bijgevoegd de governance in 1 overzicht. Fondsdocumentatie is aanwezig en het fonds valt onder het AFM-lightregime.

Investeerders

Sint Laurensfonds, Erasmusstichting, GPh Verhagen Stichting, Elise Mathilde Fonds, St. Ondernemerbelangen, Job Dura Fonds, European Union Regional Development Fund.

Raad van Toezicht 

Jacob van der Groot (vz), Marlies Mulder & Lex Fontein

Investerings Comité 

Frans van der Harst (vz) & Bastiaan van der Knaap

Fondsenadministratie 

CSC Global Financial Markets

Adviseurs 

PwC Fiscaal Adviseurs & Duco Lodder Law Boutique

Het Impact Investeringsteam heeft meer dan 50 jaar ervaring met impact investeren en publiek-private samenwerking in de regio Rotterdam. Het investment team werkt sinds 2018 actief samen aan het Social Impact Fonds Rotterdam en heeft daarvoor ook samen gewerkt.  Lees hier meer over ons team.