Het impactraamwerk van SIFR

Het impactraamwerk van SIFR

Shape image svg

Social Impact Fonds Rotterdam heeft samen met partners Avance Impact en Impact Centre Erasmus haar impactraamwerk opgesteld.

Het impactraamwerk geeft ten eerste aan wat de theory of change van SIFR is en geeft antwoord op de vraag welke positie SIFR inneemt in het speelveld van de maatschappelijke opgaven.

Ten tweede geeft het impactraamwerk aan hoe SIFR de inhoudelijke thema’s vertaalt naar een investeringsstrategie, welke ondernemingen daarbij passen en hoe de impact van de ondernemingen vervolgens wordt gemeten.

Voor de totstandkoming van het impactraamwerk heeft SIFR veel besprekingen gevoerd met extern deskundigen, de ondernemingen die zich bij SIFR hebben gemeld en ambtenaren van de gemeente Rotterdam, zodat het impactraamwerk zowel aansluit bij de te investeren ondernemingen, als bij de ambities van de gemeente Rotterdam.

SIFR's Theory of Change, geformuleerd met Avance
SIFR's Theory of Change, geformuleerd met Avance

Realisatie tot nu toe

  • 482 deelnemers opgeleid
  • 228 deelnemers uitgestroomd naar betaald werk
  • 15 ondernemingen met prestatiecontract op Werk
  • 13 deelnemers bereikt met additionele schuldhulpverlening
  • 101 PO scholen (landelijk) gebruikten een Maakbox voor Wetenschap & Techniek onderwijs: 26 scholen bevinden zich in een van de vijf kwetsbaarste Rotterdamse wijken.