Het impactraamwerk van SIFR

Het impactraamwerk van SIFR

Shape image svg

Social Impact Fonds Rotterdam heeft samen met partners Avance Impact en Impact Centre Erasmus haar impactraamwerk opgesteld.

Het impactraamwerk geeft ten eerste aan wat de theory of change van SIFR is en geeft antwoord op de vraag welke positie SIFR inneemt in het speelveld van de maatschappelijke opgaven.

Ten tweede geeft het impactraamwerk aan hoe SIFR de inhoudelijke thema’s vertaalt naar een investeringsstrategie, welke ondernemingen daarbij passen en hoe de impact van de ondernemingen vervolgens wordt gemeten.

Voor de totstandkoming van het impactraamwerk heeft SIFR veel besprekingen gevoerd met extern deskundigen, de ondernemingen die zich bij SIFR hebben gemeld en ambtenaren van de gemeente Rotterdam, zodat het impactraamwerk zowel aansluit bij de te investeren ondernemingen, als bij de ambities van de gemeente Rotterdam.

Realisatie tot nu toe

  • 250 deelnemers aan een verkort opleidingtraject
    70 % deelnemers dat is uitgestroomd in een betaalde baan
  • 200 Aantal scholen in Rotterdam dat gebruik maakt van Maakotheek
  • 35 % scholen in de meest kwetsbare wijken op het gebied van kansgelijkheid in Rotterdam